ReadSoft

Fortsatt starkt kassaflöde

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 09:05 CET

  • Omsättningen för 2009 ökade med 6 procent till 617,7 (584,2) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för året blev 29,1 (45,6) Mkr
  • Resultatet efter skatt per aktie för året blev 0,22 (0,21) kr
  • Omsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 167,4 (182,4) Mkr
  • Rörelseresultatet EBITDA för fjärde kvartalet blev 21,6 (38,0) Mkr
  • Resultatet efter skatt per aktie för fjärde kvartalet blev 0,68 (0,85) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2009 blev 102,5 (86,6) Mkr
  • Styrelsen har fastslagit en utdelningspolicy och kommer att föreslå årsstämman en utdelning om 0,15 kr per aktie för 2009


"Marknaden under 2009 var svår med en avvaktande hållning från många kunder.
Vi har normalt en mycket stark avslutning på året, men för 2009 blev Q4 svagare än förväntat med en del affärer som försköts in i 2010.

Total sett för året blev tillväxten cirka 6 procent och i lokala valutor räknat är det ungefär samma försäljning som föregående år.
Resultatet efter skatt ökade något samtidigt som kassaflödet från den löpande verksamheten var mycket starkt med 102,5 Mkr.

Vi kan konstatera att 2009 blev ett "mellanår" där vi och många med oss kämpade på en tuff marknad.

Vår bedömning är att marknaden håller på att förbättras och våra planer är att med stort fokus öka försäljningen på alla marknader.
Vi har ett flertal nya produkter som ökar vår affär både till nya kunder och mot vår existerande kundbas. Vi håller även på att steg för steg realisera vårt mål att nå 50 procent försäljning via partners. Under 2009 ökade försäljningen via partners med 17 procent och utgör nu totalt 38 procent av vår försäljning.

ReadSoft är rustat för ett betydligt bättre resultat och en snabbare tillväxt framöver när marknaden normaliseras.
Vi fokuserar nu all energi på att förverkliga våra långsiktiga mål och tillväxtplaner."

Jan Andersson
VD och koncernchef


Läs hela rapporten i bifogad pdf.


Kontakt
Jan Andersson, VD

Telefon 0708-37 66 00
Johan Holmqvist, Informationschef
Telefon 042-490 21 98 alt. 0708-37 66 77
Jan Bertilsson, CFO
Telefon 042-490 21 43 alt. 0708-37 66 16
e-post: förnamn.efternamn@readsoft.com


Om ReadSoft
ReadSoft är en världsledande leverantör av programvara för dokumentautomation. ReadSofts programvara gör det möjligt för företag att automatisera dokumentprocesser som datainmatning, dokumentsortering, validering mot affärssystem, arbetsflöden, e-fakturering mm. Resultaten är snabbare och billigare dokumenthantering samt ökad kontroll. ReadSoft är världens överlägset ledande aktör på automatisk fakturahantering. Sedan starten 1991 har ReadSoft växt till en världsledande koncern med verksamhet i 16 länder på fem kontinenter, och med ett omfattande nätverk av globala och lokala partner. Huvudkontoret finns i Helsingborg och bolaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Small Cap lista. För mer information, besök www.readsoft.com.