HQ Bank

Fortsatt starkt nettoinflöde för HQ

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 14:06 CEST

HQ redovisar ett nettoinflöde om cirka 1,6 (0,4) Mdr SEK för det första kvartalet 2009. Förvaltat kapital uppgick till cirka 56,7 Mdr SEK, vilket är en ökning med 4,4 procent under kvartalet.

Under årets första kvartal uppgick nettoinflödet inom HQ Private Banking till 1,6 Mdr SEK, varav 0,6 Mdr SEK var hänförligt till HQ Fonder. Den organiska tillväxttakten var 14 procent, vilket överstiger det finansiella målet. HQ har därmed uppvisat ett positivt nettoinflöde 41 kvartal i rad. Vid utgången av kvartalet förvaltade HQ Bank 56,7 Mdr SEK.

"Utvecklingen under första kvartalet är mycket tillfredsställande, särskilt med tanke på den osäkerhet som präglar den finansiella, och framför allt, den reala ekonomin. Vi har en finansiell och operativ stabilitet samt ett konkurrenskraftigt erbjudande, och därmed förutsättningar för en lönsam expansion", säger Mikael König, VD och koncernchef HQ.

Den fullständiga kvartalsrapporten offentliggörs den 21 april.

För ytterligare information:
Mikael König, VD och koncernchef HQ, tel: +46 (8) 696 17 00.


HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.

HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.

HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.

Moderbolaget HQ AB är noterat på NASDAQ OMX Stockholms Mid Cap-lista (HQ).