Umeå kommun

Fortsatt stöd för att främja graffitin

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 17:36 CEST

Fritidnämnden beslutar att för 2015 avsätta 25 000 kronor för att fortsätta möjliggöra och stödja laglig graffiti utifrån den handlingsplan som togs fram 2012.

2012 antogs en handlingsplan för att förebygga klotter och möjliggöra laglig graffiti som konstform och fritidsintresse. Handlingsplanen bygger på att föra dialog kring graffiti, försvåra, sanera och förebygga klotter samt skapa möjligheter för laglig graffiti. Handlingsplanen kallas Umeåmodellen och är framtagen i dialog med aktiva utövare av graffiti och andra berörda aktörer, till exempel polisen.

Minska klotter och öka acceptansen för graffiti
Handlingsplanen har som mål att avsevärt minska klottret i Umeå och verka för att graffiti ska bli allmänt accepterad i samhället, både som konstform och fritidsintresse. För att uppnå det vill man erbjuda positiva och attraktiva aktiviteter och mötesplatser för graffiti samt få till en bättre samordning och ökat samarbete bland dem som drabbats av klotter. Allt klotter ska enligt planen polisanmälas.

Arbetet med handlingsplanen har finansierats av UmeBrå, fritidsnämnden, kulturnämnden samt tekniska nämnden med 25 000 kronor per år vardera. Nu tar fritidsnämnden ställning för att fortsätta stödja arbetet och uppmanar övriga nämnder att göra detsamma.

För mer information

Lennart Arvidsson (V)
ordförande
fritidsnämnden
Umeå kommun
070-633 49 09
lennart.arvidsson@umea.se 

Lennart Johansson (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
Umeå Kommun
070-394 94 61
lennart.e.johansson@vll.se 

Stefan Hildingsson
fritidschef
Umeå kommun
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se