Socialdepartementet

Fortsatt stöd för ett nationellt vårdråd per telefon

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 17:00 CET

Staten och Landstingsförbundet har i Dagmaröverenskommelsen för år 2004
kommit överens om ett fortsatt stöd till projektet för en nationell
sjukvårdsrådgivning per telefon, med 33,4 miljoner kronor. Dessa medel
ska användas till utveckling, upphandling, införande och testverksamhet
av projektet. Målsättningen är att sjukvårdsrådgivningen ska kunna
införas fullt ut under år 2005.
Projektet, Vårdråd per telefon, startades 2003 och har till uppgift att
leverera ett väl utprövat system för sjukvårdsrådgivning som ska vara
tillgängligt för alla sjukvårdshuvudmännen. Projektet ska också
leverera införandestöd i form av handböcker, utbildningspaket,
förbereda avtal och annat stöd till de huvudmän som väljer att ansluta
sig till den nationellt samordnade sjukvårdsrådgivningen.

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Martin Talvik
Departementssekreterare
08-405 34 14