Länsstyrelsen Västerbotten

Fortsatt stor satsning på natur och friluftsliv i Västerbotten

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 10:57 CET

– Den ökade satsningen som regeringen gör på naturvård är mycket glädjande och något som kommer att synas ute i naturen i vårt län, säger landshövding Magdalena Andersson.

Anslagen för skydd och skötsel av värdefull natur förstärks kraftigt för 2016. Det innebär att fler områden kan bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser.

– Med mer pengar kan vi både göra nödvändig skötsel i våra reservat och åtgärder som förbättrar för besökare i såväl de skyddade områdena som på våra leder. Vi anlitar olika företag för det mesta av arbetet vilket är positivt för sysselsättningen, inte minst på landsbygden, säger Magdalena Andersson.

Varje år tilldelas Länsstyrelsen medel från Naturvårdsverket för att sköta naturreservat, underhåll av leder, arbetet för hotade växt- och djurarter, drift av naturum och bidrag till kommunal naturvård. Förutom direkta åtgärder ska pengarna räcka till Länsstyrelsens personal för samordning och administration av arbetet.

Nytt friluftslivsuppdrag

Länsstyrelserna får i år särskilda medel för att stödja det regionala arbetet med friluftsliv.

– Riksdagen har antagit tio nationella mål för friluftslivet som handlar om allt från tätortsnära natur till folkhälsa. Länsstyrelsen har fått uppdraget att samordna och stödja kommunerna. Nu får vi äntligen resurser för detta arbete och kan ha kompetent personal för insatserna, berättar Björn Jonsson, naturvårdsdirektör på Länsstyrelsen Västerbotten.

Mer pengar till lokala naturvårdsprojekt

Anslaget till kommunala naturvårdsprojekt, LONA, blir också högre i år och kommer att uppgå till cirka 2,4 miljoner kronor.

– LONA är ett statligt stöd som har stor betydelse inte minst för de små kommunerna. Många av åtgärderna utförs av föreningar, skolor och andra lokala aktörer som behövs i det lokala naturvårdsarbetet, säger Björn Jonsson.

Medel till naturvård i Västerbotten 2016:

Skötsel av naturreservat och Natura 2000-områden – 14 900 000 kr

Gränsmarkering och iordningställande av reservat – 1 700 000 kr

Åtgärder för hotade arter – 1 424 000 kr

Drift av Naturum Hemavan och Ammarnäs – 2 000 000 kr

Bidrag kommunala naturvårdsprojekt, LONA – 2 370 000 kr

Skötsel av statliga ledsystemet – 4 060 000 kr

Rovdjursinventeringar – 4 308 000

Regional plan för grön infrastruktur – 860 000 kr

Regional samordning friluftsliv – 700 000 kr

Mer om satsningen

Naturvårdsverkets pressmeddelande

Friluftslivsmålen

För mer information kontakta

Björn Jonsson
Naturvårdsdirektör
010-225 44 33

Emma Johansson
Kommunikatör
010-225 42 42
emma.e.johansson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.