Svensk Energi

Fortsatt stora investeringar i kraftvärme

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 12:13 CET

De ekonomiska villkoren för många kraftvärmeanläggningar förändras när de fasas ut ur elcertifikatsystemet vid årsskiftet 2012/13. Trots detta körs flertalet anläggningar vidare. Dessutom satsas stort på ny kraftvärme både inom fjärrvärmen och industrin.

Under de kommande åren satsas 33 miljarder kronor på fortsatt utbyggnad av elproduktion i kraftvärme i fjärrvärmesystemen och i skogsindustrin. Sammanlagt betyder det att produktionen ökar med cirka 3 TWh, till 21 TWh år 2020. Användningen av fossila bränslen minskar, medan användningen av biobränslen ökar, vilket ger vinster för miljö och klimat.

Det visar den undersökning av planerna för kraftvärmeproduktion till år 2020 som genomförts gemensamt av Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Skogsindustrierna och Svebio (Svenska Bioenergiföreningen). Studien presenterades vid en Energilunch på måndagen.

Vid årsskiftet 2012/13 fasas ett stort antal kraftvärmeanläggningar som använder biobränslen ut ur elcertfikatsystemet. Det betyder att dessa inte längre får elcertifikat för sin förnybara elproduktion. De flesta av de tillfrågade företagen säger att de ska fortsätta att köra sina utfasade anläggningar som förut. Men flera tänker dra ner på produktionen i anläggningarna och istället bygga nya kraftvärmeverk. Eftersom det rör sig om ett antal mycket stora anläggningar blir effekten kännbar.

Inom fjärrvärmesystemen minskar elproduktionen från befintliga anläggningar med 3,1 TWh, samtidigt som 4,6 TWh elproduktion tillkommer i nya anläggningar – ett nettotillskott på 1,5 TWh. Fjärrvärmeföretagen räknar med att investera 29,4 miljarder i nya anläggningar med en kapacitet på 600 MW el. Inom skogsindustrin förväntas produktionen fortsätta i de befintliga anläggningarna trots att elcertifikaten faller bort. Skogsindustrin räknar med att investera 4 miljarder kronor. Sammanlagt ökar elproduktionen även härifrån med 1,5 TWh.

Användningen av fossila bränslen i kraftvärmeproduktionen minskar, både i fjärrvärmen och i skogsindustrin. I elproduktionen i fjärrvärmesystemen ökar biokraftens andel från 65 procent till 79 procent, och i skogsindustrin minskar oljans andel från 4 procent till 1,4 procent.

Vill du veta mer?
Kjell Jansson, vd Svensk Energi, tel: 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, tel: 0732-55 00 25, ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se

Gustav Melin, vd Svebio, tel: 0705-24 44 00, gustav.melin@svebio.se

Marie S. Arwidson, vd Skogsindustrierna, tel: 08-762 72 10, marie.arwidson@skogsindustrierna.org