Skogsstyrelsen

Fortsatt stora skador av granbarkborre i södra Sverige

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 15:00 CEST

Skogsstyrelsens bedömning av sommarens skador av granbarkborren pekar mot drygt 600 000 skogskubikmeter dödade granar. Det motsvarar ca 80 % av förra årets skador vid samma tidpunkt. Enligt Skogsstyrelsens bedömning är skadorna fortfarande stora inom bekämpningsområdet, men det finns lokala variationer.

I vår finns det stor risk för nya skador i närheten av årets angripna granar, oavsett om man upparbetar de träd som dödats av granbarkborren nu i vinter eller inte. Hälften av barkborrarna övervintrar nere i marken.

- Om upparbetning av angripna granar ska fungera som bekämpningsmetod måste barken följa med ut ur skogen. De granbarkborrar som övervintrar i träden sitter nämligen gömda inne i barken, berättar Lars-Göran Eriksson, projektledare på Skogsstyrelsen. Barkborrarna överlever i barken även om den trillar ner på marken i samband med avverkningen

- Vi rekommenderar därför skogsägarna att se över sin skogsfastighet för att se var skadorna efter granbarkborre finns. Undersök om angripna träd kan avverkas så att barken följer med ut ur skogen och förbered eventuella bekämpningsåtgärder inför våren i samarbete med din virkesköpare. Om det finns stora skador kan det vara en god idé att komplettera vårens "sök och plock" med feromonfällor eller insekticidbehandlade fångstvirkesfällor, säger Lars-Göran Eriksson.

Under september genomför också Skogsstyrelsen en helikopterinventering för att lokalisera skadorna från sommarens angrepp av granbarkborren. Skogsägarna kommer via brevutskick att informeras om noterade skador på skogsfastigheten.

Mer information

Lars-Göran Eriksson
projektledare
Insektsbekämpning 2008
Skogsstyrelsen
tfn 0470-72 61 06

Johanna From
enhetschef Skog Syd
Skogsstyrelsen
tfn 0150-66 95 73

Gunnar Isacsson
insektsexpert
Skogsstyrelsen
tfn 0451- 38 31 04

Anna Erlandsson Karlsson
informatör
Skogsstyrelsen
tfn 0490-25 80 42