Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt stort exportöverskott i april

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2004 14:19 CEST

Den svenska varuexporten under april 2004 uppgick till 77,3 miljarder kronor och varuimporten till 61,2 miljarder kronor, vilket gav ett handelsnetto på 16,1 miljarder kronor.

Enligt SCB:s preliminära beräkningar gav utrikeshandeln med varor ett överskott på 16,1 miljarder kronor under april 2004. För april 2003 var överskottet 13,3 miljarder kronor.

Varuexportens värde under april 2004 uppgick till 77,3 miljarder kronor och varuimportens till 61,2 miljarder kronor. Varuexporten har därmed ökat i värde med 8 procent, medan varuimporten värdemässigt ökat med 4 procent jämfört med april 2003. Antalet vardagar under april 2004 var lika många jämfört med april 2003.

Handeln med länder utanför EU gav under april 2004 ett överskott på 15,4 miljarder kronor, medan EU-handeln gav ett överskott på 0,7 miljarder.

Rensat för säsongspåverkan visar handelsnettot ett överskott på 15,3 miljarder kronor för april 2004 jämfört med 15,0 miljarder för mars 2004. För februari 2004 var motsvarande värde 14,8 miljarder.

Handelsnettot för januari-april 2004 gav ett överskott på 62,2 miljarder kronor
Hittills under året (januari-april 2004) har värdet av varuexporten ökat med 5 procent medan varuimporten värdemässigt varit oförändrad jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Varuexportvärdet under denna period uppgick till 293,5 miljarder kronor och varuimportvärdet till 231,3 miljarder kronor. Handelsnettot för januari-april 2004 gav därmed ett överskott på 62,2 miljarder kronor. För motsvarande månader 2003 noterades ett överskott på 46,4 miljarder kronor.


Export, import och handelsnetto 2001-2004 (miljoner kronor); Reviderat värde = fet siffra

Totalt
EU-länder
Övriga länder

Månad
2002 2003 2004 2002 2003 2004 2002 2003 2004
Export Jan 66,0 65,1 63,9 36,6 36,3 34,7 29,4 28,8 29,2
Febr 66,8 67,0 71,2 35,4 36,9 38,1 31,4 30,1 33,1
Mars 70,4 74,7 81,1 38,2 40,4 44,4 32,2 34,3 36,7
April 72,0 71,9 77,3 38,5 38,0 42,0 33,5 33,9 35,3
Maj 70,7 68,7 37,2 36,1 33,5 32,6
Juni 67,7 68,4 35,7 37,4 32,0 31,0
Juli 57,1 58,2 29,7 30,4 27,4 27,8
Aug 58,8 59,4 32,9 32,7 25,9 26,7
Sept 68,7 76,6 37,1 41,0 31,6 35,6
Okt 73,2 76,8 40,0 41,2 33,2 35,6
Nov 72,4 70,2 38,5 38,5 33,9 31,7
Dec 62,3 66,7 33,0 35,1 29,3 31,6
Årstotal 806,1 823,7 293,5 432,8 444,0 159,2 373,3 379,7 134,3

Import Jan 52,9 55,6 50,9 34,5 35,4 33,9 18,4 20,2 17,0
Febr 52,1 57,0 54,7 35,7 37,1 37,3 16,4 19,9 17,4
Mars 57,2 61,1 64,5 39,3 41,3 44,6 17,9 19,8 19,9
April 58,2 58,6 61,2 39,1 39,3 41,3 19,1 19,3 19,9
Maj 54,0 53,4 36,2 36,5 17,8 16,9
Juni 52,2 54,9 34,2 37,0 18,0 17,9
Juli 45,6 44,7 29,9 30,0 15,7 14,7
Aug 50,2 51,4 33,2 33,6 17,0 17,8
Sept 56,1 59,7 38,2 40,3 17,9 19,4
Okt 60,4 62,0 42,4 42,4 18,0 19,6
Nov 59,6 59,6 39,5 40,2 20,1 19,4
Dec 53,0 55,3 35,0 37,4 18,0 17,9
Årstotal 651,5 673,3 231,3 437,2 450,5 157,1 214,3 222,8 74,2

Handels- Jan 13,1 9,5 13,0 2,1 0,9 0,8 11,0 8,6 12,2
netto Febr 14,7 10,0 16,5 -0,3 -0,2 0,8 15,0 10,2 15,7
Mars 13,2 13,6 16,6 -1,1 -0,9 -0,2 14,3 14,5 16,8
April 13,8 13,3 16,1 -0,6 -1,3 0,7 14,4 14,6 15,4
Maj 16,7 15,3 1,0 -0,4 15,7 15,7
Juni 15,5 13,5 1,5 0,4 14,0 13,1
Juli 11,5 13,5 -0,2 0,4 11,7 13,1
Aug 8,6 8,0 -0,3 -0,9 8,9 8,9
Sept 12,6 16,9 -1,1 0,7 13,7 16,2
Okt 12,8 14,8 -2,4 -1,2 15,2 16,0
Nov 12,8 10,6 -1,0 -1,7 13,8 12,3
Dec 9,3 11,4 -2,0 -2,3 11,3 13,7
Årstotal 154,6 150,4 62,2 -4,4 -6,5 2,1 159,0 156,9 60,1

Definitioner och förklaringar


De senaste två månaderna är baserade på en snabbundersökning med ett urval av företag som har varuhandel med EU (cirka 1 800 företag) samt uppgifter från Tullverket över direktimport och -export av varor med länder utanför EU. Det bör påpekas att resultatet är behäftat med viss osäkerhet, beroende på urvals-, bortfalls- och mätfel avseende EU-handeln.


Publikation


En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM på SCB:s webbplats.
Utrikeshandel, varuexport/varuimport och handelsnettoSveriges statistiska databaser


Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.


Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt mest efterfrågade tabeller och diagram med mera.
Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2004-06-24 kl. 10.00.
Statistikansvarig myndighet och producent
SCB, Enheten för Utrikeshandel
Box 24300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 945 71
Förfrågningar
Runo Samuelsson
Tfn 08-506 946 61
Epost fornamn.efternamn@scb.se