Finansförbundet

Fortsatt stort förtroende för banker och bankanställda

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 15:31 CET

Fortsatt stort förtroende för banker och bankanställda!

Som en följd av den senaste mätningen av kundnöjdheten i bank – enligt Svenskt kvalitetsindex - så ser vi krigsrubriker som ”Förtroendet för bankerna minskar kraftigt” och ”Nu tappar bankerna nöjda kunder”.

-           Siffrorna i all ära men det bör poängteras att det är relativt marginella minskningar från mycket höga nivåer, säger Lillemor Smedenvall, Finansförbundets ordförande.

-           Dessutom gäller det inte alla bankföretag. Det som kan vara viktigt att visa på är snarare att allmänhetens förtroende för den egna banken och den egna bankkontakten fortfarande är så hög trots allt som kunnat läsas, ses och höras  i media om hela den finansiella sektorn. Bankerna är enligt många orsaken till hela den finansiella krisen. Bankerna berikar sig själva på kundernas bekostnad. Bankernas avkastningskrav är på en orealistiskt hög nivå. Bolåneräntorna är alldeles för höga och bankkunderna uppmanas t o m av vår finansminister att byta bank. Lägenhetsaffärer i mångmiljonklassen gör knappast det hela bättre.

-     Nyheten borde snarare vara att trots denna massiva kritik så är förtroendet ändå på en mycket hög nivå. Varför det ser ut så kan man alltid fundera på. En näraliggande förklaring kan vara att det i alla sådana här mätningar visar sig att de allra flesta är nöjda med den egna banken, d v s kontakten med den enskilde banktjänstemannen. Det är hon eller han som sköter det dagliga arbetet gentemot kunden och dessutom får ta emot spott och spe för allt som sker i bankerna långt över deras huvuden. Dessa bankanställda får inte heller särskilt stor del av de gigantiska belöningar som de högsta topparna i branschen erhåller. Många är dessutom oroliga för att mista sin anställning i den rådande  finansiella turbulensen.

-     Rubriken ”Fortsatt stort förtroende….” borde egentligen var både mer berättigad och ha ett ännu större nyhetsvärde. Men nu är det ju inte så och att kritisera banker tycks snarast utvecklas till en ny nationalsport med såväl finansministern som finansmarknadsministern i täten.

 FINANSFÖRBUNDET

Förbundsordförande

Lillemor Smedenvall

070 638 03 91