Stockholms Läns Landsting

Fortsatt stort underskott i landstinget (kd)

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 13:32 CEST

- Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet står inför en omöjlig utmaning att i sin andra budget efter valet leva upp till sina egna löften från makttillträdet. Det skulle handla om det dubbla uppdraget - att klara vården och samtidigt få balans i budgeten. I år torde underskottet passera 2 miljarder. Nästa år skall drygt 4 nya underskottsmiljarder sparas in. Detta inträffar trots den rekordstora skattehöjningen på 1 krona och 30 öre. Det säger landstingsrådet Stig Nyman (kd) i en kommentar inför landstingsstyrelsens sammanträde på tisdagen.

- Årets budget, antagen av landstingsfullmäktige i november 2002, blev ett lysande exempel på svårigheterna att låta ord bli handling. Dåvarande oppositionspartier, s, v och mp, hävdade gång på gång under den förra mandatperioden, att den borgerliga landstingsmajoriteten trotsade lagar och obstruerade mot i laga ordning tillkomna riksdagsbeslut. Lagarna är desamma, men landstingsmajoriteten ny. Nu konstateras ”att rättelse med anledning av länsrättens om inte är praktiskt möjligt avseende budget 2003.”
- Kommunallagen innehåller ”ovillkorliga” krav på att landstingets budget skall upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Länsrättens dom om upphävt budgetbeslut visar tydligt, att balanskravet saknar praktisk betydelse. Detta bekräftas i landstingsmajoritetens förslag till Landstingsstyrelsen i morgon i ett ärende om åtgärder med anledning av länsrättsdomen. Det föreligger knappast någon samstämmighet mellan lagens krav och dess praktiska tillämpning, avslutar Stig Nyman (kd) sitt uttalande.

För mer information:
Stig Nyman, landstingsråd tel. 070-372 34 05

Jan Fjellstedt, pressekreterare tel. 08-737 41 51 mobil. 070-737 41 51