NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

Fortsatt svårt för företagare födda utomlands att få lån

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2006 11:02 CET

Det har blivit svårare för företagare födda utomlands att få lån och krediter. Andelen utlandsfödda företagare som ansökt och inte beviljats lån har ökat under de senaste åren.

Företagare som söker lån och krediter har blivit fler. Bland de som söker har möjligheten att beviljas lån försämrats för företag som leds av en person född utomlands. Närmare en tredjedel av företagarna födda utomlands beviljas inte lån vid ansökan. För företagare födda i Sverige är siffran åtta procent. Det är tydligt är att företagsledare födda utomlands upplever betydande hinder för att få tillgång till externt kapital jämfört med företagsledare födda i Sverige. Även företag som leds av kvinnor kan i vissa fall uppleva hinder i större omfattning än män.

Den övergripande bilden är dock ljus. Av de företag som ansökt om lån eller kredit är det hela 90 procent som beviljats.

I rapporten ”Kapitalförsörjning i småföretag” ger Nutek en bild av hur situationen ser ut för svenska småföretag i dag. Vilket behov av extern finansiering har de svenska småföretagen? Är det vissa typer av företag som har svårare än andra att få tillgång till finansiering? Har vissa grupper av företagare särskilda problem att övertyga kreditgivare?

Rapportens syfte är att öka kunskapsuppbyggnaden om de svenska småföretagens kapitalförsörjningssituation och därigenom stärka de näringspolitiska insatser som görs för att främja tillväxten i småföretagen.


För mer kontakt:
Staffan Larsson, Utvecklingschef, Nutek: tel: 08-681 66 08, 070-663 2816
David Källström, Projektledare, Nutek tel: 08-405 27 35, 073-980 49 33