Nordea Bank AB

Fortsatt svag efterfrågan på IT-investeringar

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 14:11 CEST

Nordea Securities IT-indikator för juni 2003 visar att den förväntade efterfrågan på IT-investeringar de närmaste sex månaderna har stabiliserats, dock på en fortsatt låg nivå. Efterfrågan förväntas minska inom samtliga segment utom hårdvara. Prisutvecklingen är negativ undantaget mjukvara, där en i stort sett oförändrad prisutveckling förväntas.

Den mest negativa utvecklingen återfinns inom tjänstesegmentet, där andelen företag som avser minska investeringarna är närmare 60 procent. Inom hårdvarusegmentet är den långsiktiga trenden något positiv. Här ser nu 91 procent oförändrade eller ökande investeringarna de närmaste sex månaderna. Inom mjukvara är trenden att betrakta som neutral. Jämfört med mars är relationen mellan de som avser öka och de som avser minska dock något mindre negativ för alla tre IT-områden, dvs hårdvara, mjukvara och tjänster.

Prisbilden är fortsatt svag inom tjänster och hårdvara. I juni anser 64 procent av de tillfrågade företagen att priserna fortfarande är fallande i båda segmenten. Andelen företag som tror på fallande priser inom tjänstesegmentet har därmed minskat något sedan föregående mätning i mars. För mjukvara är prisbilden något mer positiv. Här förväntar sig 9 procent av de tillfrågade högre priser och 18 procent lägre priser, vilket indikerar en stabil prisbild.

En anmärkningsvärt stor andel av de tillfrågade (30 procent) poängterar att de har behov av ersättningsinvesteringar i hårdvara. Därutöver sker idag främst konsolideringsinvesteringar i syfte att få ut så mycket nytta som möjligt ur befintliga system och därmed hålla IT-kostnaden nere.

Hela 82 procent uppger att det finns utrymme för fortsatta kostnadsnedskärningar och nämner framförallt inköp av tjänster. 68 procent av de som ser besparingmöjligheter kan dra ner ytterligare på inköpen. Det finns därutöver även besparingsmöjligheter inom både hårdvara och mjukvara vilket tyder på att även 2003 blir ett problematiskt år för IT-leverantörer i allmänhet.

Nordea Securities IT-indikator är en undersökning där ett 40-tal stora svenska företag inom flera olika branscher medverkar. De tillfrågade bolagen återfinns inom ett brett spektrum av sektorer. Exempel är handelsbolag, verkstadsbolag samt bolag verksamma inom processindustrin och finanssektorn. Ungefär 70 procent av de tillfrågade bolagen är börsnoterade.
Attachments:
http://reports.huginonline.com/907447/119423.pdf

Ytterligare information:
Stefan Andersson, analytiker 08-407 92 19
Greger Johansson, analytiker 08-407 92 70