Semcon

Fortsatt svag marknad

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:31 CEST

*Försäljningen uppgick till 605,7 Mkr (632,3)
*Resultatet efter skatt uppgick till -47,0 Mkr (14,6)
*Resultat per aktie uppgick till -2,70 kr (0,84)
*Strategisk viktig order inom teknikinformation med Saab Automobile

För ytterligare information hänvisas till
koncernchef Hans Johansson
tel: 031-721 03 05 mobil: 070-591 43 34
finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 03 11 mobil: 070-447 28 68