Lotteriinspektionen

Fortsatt svag utveckling för den svenska spelmarknaden

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 10:59 CET

Omsättningen på den svenska spelmarknaden minskar för tredje året i rad. År 2013 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha haft en bruttoomsättning på 46,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,3 procent eller 155 miljoner kronor, i löpande priser, jämfört med 2012.

Efter utbetalda vinster omsatte den reglerade marknaden 17,3 miljarder kronor. Det förekommer även ett omfattande spel på sajter som ägs av bolag som inte har tillstånd i Sverige. Dessa bolag uppskattas ha omsatt drygt 2,3 miljarder kronor efter utbetalda vinster under 2013.

Bruttoomsättning, Alla sktörer

”Det är en dämpad efterfrågan på spel som vi ser med några få undantag exempelvis vadslagning och en del lotteritjänster. Vad det beror på har flera orsaker men mönstret känns igen från övriga Europa” säger Håkan Hallstedt, generaldirektör på Lotteriinspektionen, som fortsätter ”spel om pengar är inne i ett ytterligare teknologiskifte, från persondator till mobil och surfplatta medan det traditionella spelombudet tappar mark. Kanske måste denna strukturomvandling sätta sig fullt ut innan vi ser en ökad efterfrågan igen.”

De svenska hushållen spenderar i genomsnitt cirka 2,64 procent av sin disponibla inkomst på spel, vilket motsvarar 6 083 kronor brutto per person över 18 år. Den summan har legat på ungefär samma nivå de senaste åren.

Tio mest omsatta produkterna 2013

Omsättningsstatistiken är en preliminär sammanställning. Sammanställningen för Svenska Spel, ATG och de omsättningsmässigt största rikslotterierna baseras på kvartalsrapporter från 2013. Omsättningen för övriga aktörer har beräknats genom att studera omsättningsutvecklingen med hjälp av historisk data. Statistik för operatörer utan tillstånd i Sverige är en uppskattning och kommer huvudsakligen från H2 Gambling Capital och myndighetens omvärldsanalys.

Svenska Spel, den största aktören på den svenska spelmarknaden, omsatte drygt 21,5 miljarder kronor exklusive Casino Cosmopol. Det är en minskning med nästan 0,5 procent jämfört med föregående år. Omsättningen för sportspel ökade med cirka 6 procent. Däremot minskade omsättningen för poker på nätet med cirka 13 procent. Efter utbetalda vinster omsatte Svenska Spel 8,6 miljarder, medan Casino Cosmopol omsatte drygt 1,1 miljarder kronor (lika mycket som under 2012).  I år redovisas för första gången bruttoomsättningen för Casino Cosmopol enligt en ny beräkningsmodell som gör siffran jämförbar mot andra spel.    

ATG omsatte 12,1 miljarder kronor, vilket är en minskning med cirka 2 procent jämfört med föregående år. V75 är fortfarande bolagets största produkt med en bruttoomsättning på nästan 4,6 miljarder kronor. Försäljning via internet och mobil ökade med 5 procent, ombudsspel minskade med drygt 6 procent och banspel minskade med 8,5 procent. Efter utbetalda vinster omsatte ATG 3,6 miljarder kronor.

Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas till drygt 6,9 miljarder kronor, varav rikslotterierna stod för 5,7 miljarder. Den största folkrörelseaktören är Svenska Postkodföreningen som redovisar en omsättning på 3,5 miljarder kronor, varav 2 miljarder blev kvar efter utbetalda vinster. Det är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år för deras verksamhet. Det traditionella bingospelandet har minskat och uppskattas omsätta drygt 1 miljard kronor, varav 312 miljoner kronor beräknas vara kvar efter utbetalda vinster. 

De privata företag som bedriver restaurangkasinon har de senaste åren haft en trend med minskad omsättning. Dessa aktörer uppskattas ha omsatt nästan 458 miljoner kronor, vilket är en minskning med 7,5 procent jämfört med 2012. 

De utländska aktörer som saknar tillstånd i Sverige men ändå erbjuder onlinespel på den svenska spelmarknaden omsatte under 2013 cirka 2,3 miljarder netto vilket är en ökning med 2 procent. 

De utländska aktörernas omsättning i netto

Då vi saknar uppgift om de utländska aktörernas bruttosiffror redovisas dessa enbart i netto.

Hela pressmeddelandet som PDF, klicka här 

För ytterligare information vänligen kontakta Joel Kitti-Junros, handläggare statistik och omvärld på tel. 0152-650 171, 0765-330 171 eller My Hamrén, kommunikatör på tel.0152-650 174, 0765-330 174. 

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra

Lotteriinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig.