SVEP Information & Service AB

Fortsatt svag värmepumpmarknad

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 16:38 CEST

Utvecklingen på den svenska värmepumpmarknaden är fortsatt svag. Det totala antalet värmepumpar (berg-, frånluft- och luftvattenvärmepumpar) minskade med 9 % under andra kvartalet, men det finns positiva tecken i försäljningsutvecklingen. Under andra kvartalet 2013 ökade försäljningen av luft-vattenvärmepumpar för första gången sedan tredje kvartalet 2009. Försäljningen ökade med 6 % jämfört med samma period föregående år. Även försäljningen av frånluftvärmepumpar ökade marginellt (+ 1 %) under andra kvartalet. Bergvärmepumpförsäljningen har dock fortsatt att minska (-16 %).

-  Efter flera år av kontinuerlig försäljningsminskning för frånluft- och luft-vattenvärmepumpar ser det ut som vi har nått botten. Försäljningen av bergvärmepumpar fortsätter dock att minska. Den vikande försäljningen har skärpt konkurrensen och pressat priserna, säger SVEPs VD Martin Forsén. Det rådande prisläget i kombination med ett förmånligt ROT-avdrag gör det synnerligen gynnsamt att investera i en värmepump just nu, sammanfattar Forsén.

Ackumulerat sedan årets början är försäljningen av luft-vattenvärmepumpar och frånluftvärmepumpar i samma nivå som under första halvåret 2012. Försäljningen av bergvärmepumpar har under samma period minskat med 16 %.

Marknaden för större fastigheter har minskat under andra kvartalet. Den installerade effekten minskade med 30 % jämfört med samma period förra året. Värdet av försäljningen för detta segment under andra kvartalet beräknas uppgå till ca 850 miljoner kronor.


SVEP, Svenska Värmepumpföreningen, är branschorganet för den svenska värmepumpbranschen. Organisationen har cirka 700 medlemmar i form av tillverkare, importörer och installatörer. SVEP är den officiella informationskanalen för värmepumpar gentemot allmänhet, myndigheter och beslutspåverkare i Sverige.