Utrikesdepartementet

Fortsatt svenskt stöd till Europeiska migrationsnätverket

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 14:31 CEST

Regeringen har beslutat att bidra till finansieringen av Europeiska migrationsnätverket (EMN) ytterligare ett år.

I Sverige har Statistiska centralbyrån (SCB) uppdraget som nationell kontaktpunkt för nätverket och är den myndighet som kommer att förvalta de 600 000 kronor som regeringen skjuter till. Uppdraget genomför SCB i nära samarbete med Migrationsverket och Integrationsverket.

Syftet med nätverket är att förbättra tillgången på och utbytet av statistik och information på migrations- och asylområdet inom EU.

- Inget land kan lösa migrationsfrågor på egen hand, därför måste även information och statistik om migration spridas mellan EU:s medlemsstater, säger migrationsminister Barbro Holmberg.

Nätverket har funnits som ett pilotprojekt sedan år 2002. Det innehåller bland annat en databas där medlemsländerna har lagt in relevant statistik, forskningsrapporter, lagtexter, beskrivningar av respektive lands migrations- och asylpolitik med mera.


Kontakt:
Thomas Hartman
Pressekreterare hos Barbro Holmberg
08-405 55 50
070-660 56 35
thomas.hartman@foreign.ministry.se

Christian Carlsson
Redaktör
08-405 58 80
070-257 56 56
christian.carlsson@foreign.ministry.se

André Nilén
Departementssekreterare
Enheten för migration och asylpolitik
08 405 35 97