Statens Bostadsomvandling AB (Sbo)

Fortsatt tapp för små kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 17:30 CET

De stora kommunerna blir större medan de små fortsätter att tappa. Men det finns undantag. Vissa kommuner växer för första gången på nästan 20 år.

Av Sveriges 290 kommuner var det 165 som ökade sin folkmängd under 2006, visar Statistiska centralbyråns (SCB) officiella statistik för fjolåret. Den genomgående trenden är dock att de största kommunerna fortsätter att öka, medan de små blir mindre.

Bland de 50 största kommunerna hade nämligen alla utom Gotland och Falun en folkökning medan invånarantalet ökade i endast nio av landets 50 minsta kommuner.

Några gleskommuner har i alla fall haft en liten ökning, främst de som förändrat sitt näringsliv. Men långa trender är svåra att bryta, säger Wolfgang Pichler, utredare på Glesbygdsverket.

Han tror heller inte att glesbygdsbidrag i grunden kan förändra något, förutom att kompensera vissa strukturella skillnader.

I längden ska ju alla dessa kommuner stå på egna ben. Det behövs en tydlig målvision vart man vill komma, men målen måste vara realistiska, många kommuner har för högtflygande mål, säger Wolfgang Pichler.

Kramfors i Västernorrlands län är den kommun som under förra året tappade flest invånare.

Det är en naturlig gång, de yngre flyttar ut för att plugga och det blir flest äldre kvar. Det gäller att marknadsföra oss bland de nyinflyttade, säger Ulf Högberg, näringslivschef i Kramfors kommun.

En liten ort som däremot expanderar är VM-heta Åre. Förra året nådde kommunen över 10 000 invånare, vilket inte hänt på tio år. Enligt Jan Andersson, näringslivschef i Åre kommun, beror det på medvetna satsningar. För sex år sedan lade nämligen Åre upp en tillväxtstrategi som innebär att det 2011 ska finnas 1 000 nya jobb. Hittills har de lyckats skapa 300 stycken.

Och befolkningen kommer bara fortsätta att öka eftersom den mesta av vår expansion sker inom turismen som är en väldigt sysselsättningsintensiv bransch. Jag har all anledning att vara optimistisk, säger Jan Andersson, näringslivschef i Åre kommun.

En annan liten jämtländsk kommun som för första gången sedan 1989 ökade i befolkning är Ragunda. Även Örnsköldsvik och Avesta bröt en långvarig folkminskning på 17 år.

I de tre största städerna ökade befolkningen under 2006. Stockholm fick cirka 12 000 fler invånare och Göteborg och Malmö cirka 5 000.

Sveriges totala folkmängd ökade med 65 505 personer. Det innebär att den officiella folkmängden den 31 december var 9 113 257 personer. Invandringen ökade och var den största sedan SCB började sina mätningar. Även mängden födda, utvandrade och gifta ökade.