Consilium AB

Fortsatt tillväxt för Consilium första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2003 14:03 CEST

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-juni 2003 med 17 procent till 301,1 MSEK (258,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Brand&Gas ökade med 32 procent till 144,8 MSEK (109,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 20 procent till 65,8 MSEK (54,7). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter minskade med 3 procent till 90,5 MSEK(93,7).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet minskade under januari-juni 2003 till 280,5 MSEK (287,8). Orderingången för affärsområdet Brand&Gas ökade med 10 procent till 127,2 MSEK (116,2). Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 11 procent till 65,3 MSEK (73,0). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade med 11 procent till 88,0 MSEK(98,6).

För ytterligare information kontakta:
Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300 Mobil: 0705-760 833