Consilium AB

Fortsatt tillväxt för Consilium under januari-november 2003

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 14:18 CET

Nettoomsättningen för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-
november 2003 med 7 procent till 529,8 MSEK (496,1). Nettoomsättningen
för affärsområdet Brand&Gas ökade med 12 procent till 237,7 (212,9).
Nettoomsättningen för affärsområdet Navigation ökade med 14 procent till
138,7 MSEK (121,1). Nettoomsättningen för affärsområdet Komponenter
minskade med 5 procent till 153,4 MSEK(162,1).

Orderingången för Consiliums kärnverksamhet ökade under januari-november
2003 med 1 procent till 506,7 MSEK (500,4). Orderingången för
affärsområdet Brand&Gas ökade med 15 procent till 231,1 MSEK (201,3).
Orderingången för affärsområdet Navigation minskade med 5 procent till
121,9 MSEK (128,3). Orderingången för affärsområdet Komponenter minskade
med 10 procent till 153,7 MSEK (170,8).

Nettoomsättning
Jan-nov 2003 Jan-nov 2002 Jan-dec
2002
Brand&Gas 237,7 212,9 246,0
Navigation 138,7 121,1 134,3
Komponenter 153,4 162,1 175,3
Kärnverksamhet 529,8 496,1 555,6
Övriga verksamheter 41,4 76,8 85,0
Löpande verksamhet 571,2 572,9 640,6
Avyttrade verksamheter 0,0 9,4 9,8
Totalt 571,2 582,3 650,4


Orderingång
Jan-nov 2003 Jan-nov Jan-dec
2002 2002
Brand&Gas 231,1 201,3 227,4
Navigation 121,9 128,3 140,2
Komponenter 153,7 170,8 180,0
Kärnverksamhet 506,7 500,4 547,6
Övriga verksamheter 39,5 61,8 68,5
Löpande verksamhet 546,2 562,2 616,1
Avyttrade verksamheter 0,0 10,1 11,1
Totalt 546,2 572,3 627,2

Månadsrapport avseende nettoomsättning och orderingång t.o.m. november
kommer att publiceras den 19:e januari 2004.

Stockholm 2003-12-17

Consilium AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Ove Hansson, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 05 300
Mobil: 0705-760 833

Consilium växer inom traditionella branscher. Företaget fokuserar på tre
kärnområden, Brand & Gaslarm, Navigationsutrustning samt finklippta
komponenter för bl.a. bilindustrin. Inom samtliga kärnområden har företaget
en stark och i vissa fall dominerande marknadsposition. Consilium är
noterat på Stockholmsbörsens O-lista, har 450 anställda och omsätter 650
MSEK.