Länsförsäkringar

Fortsatt tillväxt för Länsförsäkringar under första kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2003 11:29 CESTLänsförsäkringar fortsätter att växa på bank- och försäkringsmarknaden. Under första kvartalet 2003 ökade marknadsandelen inom sakförsäkring med 1,2 procentenheter till 29,5 procent jämfört med första kvartalet 2002. Under samma period ökade antalet bankkunder med 52 000 till 410 000, en ökning med drygt 14,5 procent. Marknadsandelen inom livförsäkring ökade från 8,6 till 9,0 procent. Marknadsandelen inom fond uppgick till 3,8 procent, samma siffra som förra året. Det visar Försäkringsförbundets kvartalsstatistik och Länsförsäkringars egna uppgifter om bank- och fondverksamheten.

Länsförsäkringar fortsatt starka inom sakförsäkring
Länsförsäkringars marknadsandel av hela sakförsäkringsmarknaden mätt i inbetald premie ökade med 1,2 procentenheter till 29,5 procent jämfört med första kvartalet 2002.

Länsförsäkringars andel, mätt i antal av boendemarknaden är 31,2 procent vilket är en ökning med 0,4 procentenheter. Inom trafikförsäkringsmarknaden ökar Länsförsäkringar med 1,6 procentenheter och marknadsandelen är 36,6 procent.

Inom företagsområdet ökar Länsförsäkringar med 1,0 procentenheter och har därmed en marknadsandel på 34,6 procent jämfört med första kvartalet 2002. Beståndspremien har under samma period ökat med 355 miljoner kr och är nu totalt 3,1 miljarder kr.

Ökning inom livförsäkring
Under perioden april 2002 till mars 2003 ökar marknadsandelen från 8,6 till 9,0 procent mätt i premieinkomst och från 8,0 till 10,6 procent mätt i nyförsäljning.

– Vi har under ett antal kvartal ökat vår marknadsandel. För första kvartalet är vi på samma nivå som vid årsskiftet vilket innebär att vi väl försvarar vår förbättrade position på livförsäkringsmarknaden, säger Hans Benndorf, VD Länsförsäkringar Liv.

Fondverksamheten
Av den totala fondmarknaden har Länsförsäkringar en marknadsandel på 3,8 (3,8) procent per den 31 mars 2003. Mätt i nyförsäljning på rullande tolvmånaderssiffror är andelen 6,5 (6,2) procent för mars månad. Länsförsäkringars andel av nyförsäljningen är alltså på en betydligt högre nivå än den totala marknadsandelen.

Fortsatt ökning av antalet bankkunder
Antalet bankkunder i Länsförsäkringar uppgick till 410 000 den 31 mars, vilket innebär en ökning med 52 000 kunder sedan den 31 mars 2002. Utlåningen totalt inom bankverksamheten har jämfört med första kvartalet 2002 ökat med 59,5 procent (8,4 miljarder kronor) till 22,5 miljarder kronor och inlåningen med 23,5 procent (3,1 miljarder kronor) till 16,3 miljarder kronor. Marknadsandelen, mätt i inlåning från hushållen, var 2,7 procent i februari 2003.

– Länsförsäkringar har upplevt en stark volymtillväxt i banken. Både in- och utlåningen har ökat kraftigt. Resultatutvecklingen är positiv och intäkterna ökar mer än kostnaderna. Länsförsäkringar har, med 2,9 miljoner kunder, en stor tillväxtpotential i bankverksamheten. Denna möjlighet förstärks naturligtvis ytterligare i takt med att kännedomen om Länsförsäkringars bank ökar, säger Tomas Johansson,

VD Länsförsäkringar Bank.

Länsförsäkringars marknadsandelar den 31 mars 2003

Marknad 31 mars 2003 i %
31 mars 2002 i %
Förändring i procentenheter

Sakförsäkring totalt 29,5
28,3
1,2

Trafikförsäkring 36,6
35,0
1,6

Villahem-
försäkring 41,9
42,1
-0,2

Hemförsäkring 25,0
24,5
0,5

Fritidshus-
försäkring 43,1
42,6
0,5

Båtförsäkring 25,6
23,5
2,1

Företags- och fastighetsförsäkring 34,6
33,6
1,0

Livförsäkring totalt premieinkomst 9,0
8,6
0,4

Tjänstepension 8,3
8,2
0,1

Sparmarknad 7,4
6,1
1,3

Privatpension 15,7
17,4
-1,7

Livförsäkring totalt nyförsäljning 10,6
8,0
2,6

Tjänstepension 10,7
8,1
2,6

Sparmarknad 11,1
7,5
3,6

Privatpension 10,1
7,9
2,2

Fonder totalt 3,8
3,8
0

Nettoförsäljning 6,5
6,2
0,3

Bank inlåning 16,3 GSEK
13,2 GSEK
3,1 GSEK

Bank utlåning 22,5 GSEK
14,1 GSEK
8,4 GSEK

För ytterligare information kontakta:
Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94
mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82