Företagarna Stockholms län

Fortsatt tillväxt i småföretagen men fortsatt avmattning i länet

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 09:30 CEST

Sammantaget ligger Stockholms län marginellt under riksgenomsnittet i tillväxttakt. 

Trots avmattningen har småföretagen i länet faktiskt ökat sysselsättningen under det senaste året. I Stockholms län har 21 procent av småföretagen ökat sysselsättningen under det senaste året medan 18 procent dragit ned.  Nu ser dessutom företagen tydligt ljuset i tunneln. Mer än vart fjärde företag räknar med att nyanställa. Om man får tro företagarna i länet så är det bara en tillfällig dipp i konjunkturen. 55 procent av småföretagen anger att det finns goda expansionsutsikter.

-  Detta bekräftar bilden av småföretagen som ekonomins jobbskapare även i konjunkturnedgångar, säger Bengt Bengtsson, t.f. regionchef för Företagarna i Stockholms län. Fyra av fem jobb har de senaste två decennierna skapats i de mindre företagen. Det visar också att det är viktigt att inte införa fler hämmande regelverk. Det är bättre att ta bort och rensa i regeldjungeln. 

Expansionsmöjligheterna hämmas dock av olika tillväxthinder. Det största hindret (utöver den svaga efterfrågan i den internationella krisens spår) för företagen i Stockholms län är de höga arbetskraftskostnaderna(24 procent). Klart över riksgenomsnittet. Sedan följer svag efterfrågan samt brist på lämplig arbetskraft och finansieringsproblem.

-  Det finns en fortsatt optimism hos småföretagen i länet och grundförutsättningarna är bra. Det finns en stor köpkraft i hemmamarknaden i länet och inflyttningen fortsätter i samma takt som de senaste åren.  Samtidigt har vi grundläggande strukturella problem när det gäller brister i infrastrukturen och den katastrofala bristen på bostäder, Svårigheterna att få ta i rätt komptens är ett annat hinder. Om inte något radikalt görs, så finns risk att Stockholms län inte fortsätter att vara dragloket i Sveriges ekonomi.

För mer information, vänligen kontakta Bengt Bengtsson, t.f. regionchef Stockholms län 076-724 86 79 eller Jörgen Kennemar, ekonom på Swedbank 070-643 83 29.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985 av Företagarna och Swedbank (Sparbankerna gemensamt). Undersökningen omfattar 4052 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och genomfördes under oktober 2012.


Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 10 000 företagare i Stockholms län inom många olika branscher. Företagarnas uppgift är att skapa bättre förutsättningar för företagande. Vårt mål är att Stockholms län ska bli Europas mest företagarvänliga region.