Svensk Energi

Fortsatt uppåt för energibranschen: ”ökade kunskaper ger förtroende”

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 14:12 CET

Svensk Energi konstaterar att dagens SKI-mätning visar allt nöjdare kunder såväl hos elnätsföretagen som elhandelsföretagen. Ökade kunskaper och förståelse hos kunderna ligger bakom resultaten. Detta hoppas branschen kunna glädja även energiminister Anna-Karin Hatt med under ett möte om branschens förtroende.

Dagens SKI-mätning (Svenskt Kvalitetsindex), där nära 13 000 personer har intervjuats, visar ökat förtroende för energibranschen med allt nöjdare kunder. Trenden sedan mätningarna började år 2005 håller därmed i sig. "Positiva upplevelser av företagens produkter och service gör att kunderna känner att de får mer för sina pengar. Utöver ökad kundnöjdhet har även det generella förtroendet för branschen stärkts", skriver SKI.

– Vi är naturligtvis väldigt glada över detta. Såväl elnätsföretagen som elhandelsföretagen har nöjdare kunder. Det roligaste är att det är ökade kunskaper och förståelse hos kunderna som ligger bakom resultatet. Det är helt i linje med vad vi satsat på de senaste dryga två åren med det branschgemensamma projektet ”Ladda Sverige”, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson.

Flera intressanta resultat finns. Kunder som gjort ett aktivt val av elhandelsföretag är de nöjdaste kunderna. Tre av fyra elhandelskunder känner att de behandlas som värdefulla kunder. Kunder med stor kunskap om elnätsföretagets verksamhet är mycket nöjda medan de med låg kunskap är en missnöjd kundgrupp. Energiminister Anna-Karin Hatt träffar energibranschen på onsdag för att diskutera bland annat förtroendefrågor och resultaten från dagens SKI-mätning visar tydligt att branschens arbete ger resultat.

– Branschens medvetna satsning började år 2004 när den så kallade Kundoffensiven gav ändringar för elkunderna. Vår bransch blev lättare att förstå och flera konkreta förslag har lett till ändringar som gjort det enklare och med begripligt att vara elkund. Med Ladda Sverige gör vi en medveten satsning på att berätta för elkunderna vad det verkligen kostar att använda el i hemmets alla apparater och i vardagen. Det är en kunskapsuppbyggnad som ger mer än bara generella råd om att släcka lampor och duscha kallt, säger Kjell Jansson och ger exempel:

– Genom att prissätta elen i olika sammanhang blir informationen betydligt mer användbar. Nyligen informerade vi om att det inte ens kostar tio öre att ha en adventsljusstake med LED-lampor tänd i en vecka. Det överraskade många, vilket visade sig i vår kundbarometer ”Elmätaren” där de tillfrågade i genomsnitt trodde att det kostade hela tio kronor.

 
Vill du veta mer?

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se .
Kontaktperson: Kjell Jansson, vd Svensk Energi, 0705-848481, kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Karlsson, kommunikationschef, 0733-017368, kalle.karlsson@svenskenergi.se