Statistiska centralbyrån, SCB

Fortsatt uppgång i den svenska ekonomin i augusti

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 13:12 CEST

Den skattade trenden för aktivitetsindex visar på en fortsatt stark uppgång i den svenska ekonomin i augusti 2004. Trendvärdet var 108,8 i augusti, en ökning med 0,3 procent jämfört med juli, vilket uppräknat till årstakt är 3,4 procent.

Uppgången av aktivitetsindex förklaras av ökad industriproduktion och ökad omsättning inom detaljhandeln i augusti. Exportöverskottet var fortsatt starkt i augusti. Förändringen av trendvärdet från augusti 2003 till augusti 2004 var 3,8 procent.

Säsongrensat aktivitetsindex, som i högre grad än trendan påverkas av tillfälliga störningar, var 108,5 i augusti, vilket är en minskning med 0,1 procent jämfört med juli.

Mer information på: http://www.scb.se/templates/pressinfo____103436.asp