Utbildningsdepartementet

Fortsatt utbyggnad av läkarutbildningen

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2008 09:41 CEST

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2009 att läkarutbildningen byggs ut med 605 platser. Antalet nybörjarplatser ökar nästa år med 110, fördelade på alla de sex universitet som har läkarutbildning.

Uppsala universitet får 13 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 71,5 platser.
Lunds universitet får 28 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 154 platser.
Göteborgs universitet får 13 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 71,5 platser.
Umeå universitet får 17 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 93,5 platser.
Linköpings universitet får 10 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 55 platser.
Karolinska institutet får 29 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt 159,5 platser.

Totalt är det 110 nya plaster från och med 2009 och fullt utbyggt år 2013, 605 platser.

I alla de tre budgetpropositioner den nuvarande regeringen lagt har läkarutbildningen byggts ut, liksom 2006 på förslag av den förra regeringen. Totalt handlar det om en ökning av antalet nybörjarplatser med 23 procent.

Totalt antal läkarstudenter innan utbyggnaden 2006 är 5416.
Antal tillkommande nybörjarplatser 2006-2009 är 234.
Antal nya platser fullt utbyggt 2013 är 1287.
Totalt antal läkarstudenter 2014 är 6701.
Ökning av antalet studenter är 23,70%.

- Prognoserna tyder på att efterfrågan på läkare kommer att vara fortsatt god i framtiden. Idag klaras efterfrågan till stor del med hjälp av läkare som fått sin utbildning i andra länder. Söktrycket på läkarutbildningen är hårt och många ungdomar med toppbetyg kommer inte in på det som är deras förstahandsval. I längden är det givetvis inte rimligt att andra länder ska utbilda våra läkare. Därför känns det mycket bra att för tredje året i rad kunna bygga ut läkarutbildningen, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47