Näringsdepartementet

Fortsatt utveckling av statlig ägarpolicy

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 16:22 CEST

Regeringen överlämnar idag skrivelsen om företag med statligt ägande till riksdagen. I skrivelsen ingår verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande 2003.

Företagen redovisade 2003 ett resultat på 21,9 (8,6) miljarder kronor efter skatt. 34 av 52 företag redovisar ett förbättrat eller i princip oförändrat resultat.

Utdelningarna från företagen till staten ökade med drygt 2 miljarder kronor till 12,3 miljarder kronor.

Regeringen fortsätter att precisera och strama upp den statliga ägarpolicyn. Bland annat föreslås att styrelseledamöter inte bör sitta längre än åtta år i en och samma styrelse eller vara över 70 år.

Detta är ett sätt att värna styrelsernas kompetens, förnyelse och integritet, säger näringsminister Leif Pagrotsky. Vi ska bli bättre på att använda all den kompetens som finns bland ledamöterna i vår företagsgrupp samtidigt som vi måste ge plats för nya personer.

Regeringen eftersträvar största möjliga öppenhet kring de statliga bolagen. Från och med nästa år ska därför såväl kallelse som protokoll från bolagsstämman finnas tillgängliga på respektive företags hemsida. Där ska även bolagsordningar, delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar publiceras.

I den statliga ägarpolicyn betonas att bolagens styrelser bör besluta om etikpolicy och att bolagen tydligt ska kommunicera sina värderingar.

Frågor om etik är strategiskt viktiga och ska självklart behandlas av bolagens styrelser, säger näringsminister Leif Pagrotsky.

Verksamhetsberättelsen finns att hämta på:
www.regeringen.se


Kontakt
Monica Björklund
Pressekreterare, Näringsdepartementets frågor
08-405 55 60
0708-67 39 86
Elisabet Johansson
Ämnessakkunnig
08-405 28 93