Utbildningsdepartementet

Fortsatta åtgärder för ökad kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 08:50 CEST

Regeringen har beslutat om ett uppdrag att se över systemet med holdingbolagen vid universitet och högskolor. Syftet är att åstadkomma en organisation som kan utnyttja de befintliga resurserna mer effektivt och erbjuda samtliga lärosäten tillgång till ett holdingbolags tjänster.

Regeringen har därför utsett Peter Nygårds att föreslå hur en effektivare struktur av holdingbolag kan åstadkommas. Resultatet ska redovisas senast den 12 oktober 2006.

- Jag vill ha fler produkter, fler företag och fler nya jobb som resultat av svensk forskning, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Det är viktigt att holdingbolagen ges förutsättningar för att fortsätta utveckla goda miljöer för kommersialisering. Vi måste förbättra systemet så att de innovationer som kommer från universitet och högskolor lättare når ut på marknaden.

Lärosäten med naturvetenskapligt, tekniskt eller medicinskt vetenskapsområde har fått i uppdrag att utarbeta handlingsplaner för kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat. Holdingbolagen förstärks samtidigt genom kapitaltillskott om 45 miljoner kronor 2006 och 15 miljoner kronor 2007.Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se