Lappland Goldminers AB

Fortsatta borrningar i Tjålmträsk visar på ytterligare guld - 5 meter med 4,15 gram per ton funnet

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 11:31 CEST

Lappland Goldminers AB (publ), listat på First North och Oslobörsens OTC lista, har avslutat 2008 års första kärnborretapp i Tjålmträskområdet. Som tidigare rapporterats i ett pressmeddelande observerades synligt guld i ett av kärnborrhålen. De fortsatta borrningarna har uppvisat ytterligare förekomst av guld.

Tjålmträsk guldprospekteringsprojekt ligger längs Guldlinjen i Västerbotten, cirka 5 km söder om Sorsele. Projektet inleddes sedan man för några år sedan fann kraftigt guldmineraliserade block i området varav ett med extrem hög halt om 350 g/t och en stor mängd block med guldhalter från 1 - 31 g/t.

Första etappen av 2008 års kärnborrningar i Tjålmträskområdet inriktades huvudsakligen mot att undersöka närområdet kring delar av 2007 års kärnborrhål, TJT200705-TJT200709, som redovisades i ett pressmeddelande (11 april 2008).

Den första etappen i 2008 års kärnborrningar visar att den guldmineralisering som genomborrades i kärnborrhålen TJT200705 och TJT200706, fortsätter både mot öster och väster bland annat i TJT200803 med 5 m med 4,15 g/t Au och i TJT200811 med fem sektioner som når guldhalter över 1 g/t. Vidare visar borrningarna att guld förekommer i berggrunden också mellan de båda delområdena i 2007 års kärnborrningar i Tjålmträsk genom den mineralisering som övertvärats i TJT200810.

- Tjålmträsk ligger i ett mycket intressant område med flera goda guldindikationer. Området ligger även i närheten av Blaikenverket med kapacitet att anrika guldmalmer vilket gör området högintressant från prospekteringssynpunkt eftersom malmfynd där inte behöver bära stora investeringskostnader. Den nu avlutade borrkampanjen har fortsatt visa på guld inom området och ger oss anledning att satsa på ytterligare prospektering för att identifiera malm till Blaikens anrikningsverk, säger Karl-Åke Johansson, VD för Lappland Goldminers.

Länk till Drilling results and legend 080919

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har granskats av Risto Virkkunen, QP och chefsgeolog hos Lappland Goldminers AB.

För ytterligare information:

Karl-Åke Johansson, VD
Tel: 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se

Besök även: www.lapplandgoldminers.se

Om Mangold Fondkommission www.mangold.se

Om Bolaget

Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag och producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden och Blaiken i Sverige, Haveri-trakten i södra Finland och i Pahtavaara i norra Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.