Statens Skolinspektion

Fortsatta brister i saklighet och allsidighet på Laboraskolan i Hylte

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 10:39 CEST

Undervisningen på Laboraskolan i Hylte lever fortfarande inte upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet. Det visar en uppföljning av Skolinspektionen.

Skolinspektionen genomförde i höstas en inspektion av Laboraskolan i Hylte kommun. Inspektionen visade att skolan hade en undervisning som inte fullt ut levde upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet. Skolinspektionen riktade därför kritik mot skolans ägare och krävde åtgärder.

Skolinspektionen har nu följt upp ärendet och konstaterar att undervisningen på Laboraskolan fortfarande inte lever upp till skollagens krav på saklighet och allsidighet. Trots Skolinspektionens kritik i höstas har skolan vid upprepade tillfällen gett efter för påtryckningar från föräldrar och tagit bort relevant undervisningsinnehåll och läromedel. Det är avgörande för skolans tillstånd och rätt till bidrag att eleverna får en utbildning som är saklig och allsidig, och att skolan inte låter föräldrar styra undervisningens innehåll.

Laboraskolans ägare har satt igång ett arbete för att komma till rätta med bristerna i saklighet och allsidighet. Åtgärderna har haft vissa positiva effekter men det är oklart om åtgärderna är tillräckliga för att säkra att skolans undervisning till alla delar blir saklig och allsidig. Skolinspektionen kräver därför att skolan senast den 1 juni 2009 redovisar effekterna av åtgärderna.

Vid inspektionen i höstas uppmärksammades även andra brister på skolan, exempelvis avseende lärarnas anställningsförhållande, skolans likabehandlingsplan och elevernas individuella utvecklingsplaner. Den nu gjorda uppföljningen visar att Laboraskolan rättat till dessa brister.

Ladda ned besluten

Skolinspektionens beslut kan laddas ned på www.skolinspektionen.se/pressrum/Laboraskolan-april-2009

Laboraskolan består av en grundskola med årskurserna 6-9 och en gymnasieskola som motsvarar industriprogrammet. Det är en fristående skola med allmän inriktning och utan konfessionella inslag i verksamheten. Totalt går där ett 50-tal elever.

För information

Martin Persson,
undervisningsråd,
08-586 082 01

Presskontakt
Carina Larsson,
pressekreterare,
08-586 082 50

Webbplats

www.skolinspektionen.se


Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, www.skolinspektionen.se