Caperio

FORTSATTA FÖRSÄLJNINGSFRAMGÅNGAR FÖR CAPERIO

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 09:00 CEST

Första halvåret har präglats av fortsatta försäljningsframgångar, förvärvsaktivitet och geografisk expansion. Caperio har vunnit stora offentliga upphandlingar, gjort en storsatsning på Sveriges skolor samt påbörjat rekrytering av säljare och konsulter till nya kontor i Malmö och Norrköping. Omsättningen ökade till 480 mkr (309,5) och marginalen uppgick till 3,2 procent (4,0).

1 januari – 30 juni 2012

• Nettoomsättningen ökade med 55% till 480,0 mkr (309,5)
• EBITDA uppgick till 15,5 mkr (12,5)
• Periodens resultat uppgick till 5,8 mkr (4,9)
• Resultat per aktie ökade med 11% till 1,21 kr (1,09)
• Antalet anställda ökade till 163 (119)

1 april – 30 juni 2012

• Nettoomsättningen ökade med 40% till 239,4 mkr (171,0)
• EBITDA uppgick till 7,0 mkr (6,9)
• Periodens resultat uppgick till 2,2 mkr (2,9)
• Resultat per aktie uppgick till 0,47 kr (0,64)

– Den lägre lönsamheten ska ses mot bakgrund av ökade kostnader som kommer av fler strategiska och långsiktiga satsningar. Dessutom har tjänsteinnehållet varit relativt sett lägre i våra leveranser under första halvåret. De satsningar vi nu gör i kombination med den ökade kundtillströmningen skapar förutsättningar för ökad lönsamhet och större affärsnytta för våra kunder, säger VD Christer Haglund.

Fullständig delårsrapport avseende första halvåret 2012 för Caperio Holding AB bifogas detta meddelande och finns på www.caperio.se.

Kort om Caperio: Vi erbjuder IT-lösningar inom sju områden; Klient & Logistik, Utskrift & Dokument, Server & Lagring, Nätverk & Säkerhet, Telefoni, Licens och Finans. Inom varje område identifierar vi ett nuläge och implementerar lösningar som skapar proaktivitet och underlättar för dig som ansvarig och för dina medarbetare. Före, under och efter ett projekt eller en implementation finns vi som stöd så att din IT-miljö förvaltas och utvecklas. 2011 omsatte Caperiokoncernen ca 700 MSEK. Moderbolaget Caperio Holding AB är noterat på First North.