ScanMining AB

FORTSATTA FÖRSENINGAR VID UPPSTARTEN AV BLAIKENGRUVAN

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:56 CET

Fortsatta problem vid uppstarten av Blaikengruvan kommer att ge en försening med två till tre månader innan full produktionskapacitet kan nås. Bland annat har ledningen som transporterar bort avfallssanden frusit under längre tider och elavbrott har stört produktionen. Bolaget uppskattar störningarna till totalt en månads produktionsbortfall. Problemen med de frusna ledningarna har nu åtgärdats.


Verket körs för närvarande med ca 60 procentigt kapacitetsutnyttjande med stigande månadsproduktion och en lägre månadskostnad jämfört med fjärde kvartalet 2006.

För att snarast möjliggöra fullt kapacitetsutnyttjande i gruvan måste ersättningsinvesteringar göras. Krossanläggningen kommer att kompletteras med ett tredje krossteg för att öka produktionen och ombyggnation av befintlig bandtransportutrustning skall utföras.

Fördröjningen av projektet har också medfört att koncernens resultat för helåret försämras med ca 50 miljoner kronor jämfört med tidigare lämnad prognos.

Med anledning av detta kommer en extra bolagsstämma att inkallas under februari månad där styrelsen kommer att föreslå en nyemission om 75 miljoner kr. Nyemissionen planeras att genomföras under mars månad.

De två största ägarna Jan Pettersson med bolag och LD fonden med ett aktieinnehav av 30% stödjer nyemissionen.
Med dessa åtgärder bedömer bolaget att planerat kapacitetsutnyttjande kommer att uppnås före halvårsskiftet.

För ytterligare information kontakta:

Per Olsson IR-ansvarig
Tel: 08 667 2003 Mobil: 070 300 99 87 E-post: info@scanmining.se

ScanMining driver gruvor med egna anrikningsverk vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige. ScanMining AB bedriver egen prospekteringsverksamhet koncentrerad till närområdena runt bolagets egna anrikningsverk i Sverige och Finland. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.