Netwise AB

Fortsatta framgångar för Netwise inom offentlig förvaltning - får miljonorder av Umeå kommun

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 10:35 CET

Netwise får stororder av sex Västerbottens kommuner

Netwise meddelar idag att man har fått en order på sitt IP-baserade
hänvisningsystem Contact Management 6.0 från Umeå kommun och fem
kranskommuner i Västerbotten. Avtalet som berör cirka 5500 anknytningar
är en av Europas största IP-installationer. Orden är värd drygt 1,7
miljoner kronor för Netwise.

"De viktigaste kriterierna i vårt val av telefonisystem var att hitta en
lösning som gjorde det möjligt för oss att såväl sänka de totala
telefonikostnaderna som att öka flexibiliteten i vår medborgarservice",
säger Jan Långström, IT-chef, Umeå kommun. "Genom att välja en IP-
baserad lösning kan vi integrera telefoni och data i ett nät och på så
vis till fullo utnyttja vår befintliga nätverksinfrastruktur, vilket
självklart också bidrar till en ökad kostnadseffektivitet".

Den telefonilösning som Umeå kommun och de fem kranskommunerna valt i en
gemensam upphandling består av Netwises telefonisystem Contact
Management (CMG) 6.0 tillsammans med Cisco Systems IP-växel CallManager.
De kommuner som ingår i upphanlingen vid sidan av Umeå är Nordmaling,
Bjurholm, Vännäs, Vindeln och Robertsfors. Integrationspartner och
ansvariga för projektet är Dotcom.

"Vi har idag en mycket stark position som leverantör av
telefonilösningar till statliga myndigheter, kommuner och landsting",
säger Anders Wahlström, VD för Netwise. "Vårt koncept med ökad
effektivitet och förbättrad kundservice till en lägre kostnad passar
självklart mycket bra för den här kundkategorin. Genom ett stigande
intresse för IP-lösningar, som i än högre grad möjliggör ökad
kostnadseffektivitet och flexibilitet, ser vi fortsatt goda
affärsmöjligheter för Netwise inom denna sektor".

"I dagens ansträngda ekonomi ser vi en allt tydligare trend att kommuner
ser möjligheter till stora kostnadsbesparingar genom att dela
infrastruktur, kompetens och personella resurser. Denna telefonilösning
kommer att vara en av Europas största IP-installationer, vilket vi är
mycket stolta över", säger Björn Nävemark, Kundansvarig säljare, Cisco
Systems i Sverige

Det nya systemet börjar implementeras nästa år, med start i januari.
Hela systemet är fullt ut implementerat i samtliga berörda kommuner
under första halvåret 2005.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Wahlström, VD, Netwise AB
Telefon: +46 8 633 75 18, Mobil: +46 730 552017 ,
E-mail: anders.wahlstrom@netwise.se

Om Netwise
Netwise AB utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom det
växande området PAM (Presence and Availability Management) Netwise är en
av marknadens ledande leverantörer i Norden. Netwise produktkoncept
Contact Management (CMG) underlättar den interna och externa
kommunikationen på företag. Konceptet ger kunder ett kommunikationsstöd
för att kunna ge snabb och korrekt service, samt erbjuder ett
moduluppbyggt och växeloberoende system för framtidens telefoni. Netwise
AB grundades 1992 och har i dag drygt 70 anställda. Företaget bedriver
affärsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Tyskland.
Företaget är noterat på Nya Marknaden på Stockholms fondbörs.
www.netwise.se