Envac Optibag AB

Fortsatta framgångar för Optibag-konceptet – HEM (Halmstad Energi och Miljö) investerar i anläggning för Gröna påsen  

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2014 05:00 CEST

Fortsatta framgångar för Optibag-konceptet då kontrakt har signerats för två anläggningar under sommaren. Det är HEM (Halmstad Energi och Miljö AB) samt Renovation i Grenland (Bamble, Porsgrunn, Siljan och Skien kommun i Norge) som tecknat kontrakt. Det totala ordervärdet för anläggningarna är 52 miljoner.

Anläggningen till HEM byggs för 2 fraktioner, mat- samt restavfall, med möjlighet att utökas till totalt 6 fraktioner. Sorteringskapaciteten är 34 000 årston i grundutförandet. Inkluderat Halmstad så är det dryga 700 000 personer i Sverige som källsorterar med Optibag-konceptet. Sorteringen kommer införas hösten/vintern 2015.

När anläggningen i Skien är driftsatt kommer det vara över en miljon personer, alltså 20 % av den norska befolkningen, som har Optibag för sin källsortering i Norge. Skien kommer sortera i tre fraktioner, matavfall, plastförpackningar samt restavfall. – Vi ser ett ökande intresse för vårt koncept som spänner över små som stora kommuner. Bl.a. finns det politiskt beslut att införa optisk sortering i Stockholms stad senast 2018. Vi ser även ett ökat intresse globalt från större städer för vårt koncept säger Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef på Envac Optibag AB.

– Att vi valde optisk sortering med olikfärgade påsar beror på att det inte kräver så stor beteendeförändring hos kunden. Matavfallet går i en påse och övriga hushållsavfallet till den andra påsen för förbränning, och allt slängs i samma kärl och hämtas upp av fordon som vi har i dagens bilpark, säger John Eriksson, verksamhetsområdeschef för avfall och återvinning på HEM.

För mer information om Envac Optibag och optisk sortering av avfall, kontakta:

Stefan Holmertz, VD, Envac Optibag AB
Telefon: 0142-185 09
E-post: stefan.holmertz@optibag.se

Stefan K.A. Nilsson, Marknadschef, Envac Optibag AB
Telefon: 0142-185 45
E-post: stefan.nilsson@optibag.se

www.optibag.se"Envac Optibag AB är en världsledande leverantör av optiska sorteringsanläggningar för källsortering av hushållsavfall i olikfärgade påsar direkt i hemmet.  Systemet kräver ingen förändring av det befintliga insamlingssystemet.  Vi utvecklar, designar, levererar samt installerar kompletta anläggningar för källsortering av hushållsavfall och förbehandling av biologiskt avfall (matavfall). Våra kunder är såväl städer, kommuner samt privata entreprenörer inom avfallshantering.  Huvudkontoret finns i Mjölby och vårt arbetsfält är hela världen, där vi verkar genom våra återförsäljare.  Envac Optibag AB ägs av Envac AB som ingår i Stena koncernen.”