Västtrafik

Fortsatta indragningar i spårvagnstrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 13:48 CET

På grund av rådande spårvagnsbrist kommer linje X fortsatt vara indragen och många turer på linje 10 och 13 köras med enkelvagnar även nästa vecka. Resterande linjer går som vanligt och Västtrafik kommer att förstärka med extra fordon för att resenärerna ska drabbas så lite som möjligt.

På grund av att ett stort antal spårvagnar av den nya modellen (M32) är tagna ur trafik har Västtrafik tvingats till justeringar i spårvagnstrafiken. För att vagnbristen ska märkas så lite som möjligt för kunderna har Västtrafik gjort förändringar på linjer där det påverkar så få resenärer som möjligt. Linje X kommer fortsatt vara indragen, samtidigt som man kör med reducerad kapacitet på linje 10 och 13.

–  Vi beklagar den trängsel som kan uppstå till följd av spårvagnsbristen och vi har gjort allt vi kan för att våra kunder ska drabbas så lite som möjligt av situationen, säger Jarl Samuelsson, ansvarig för spårvagnstrafiken på Västtrafik.

Västtrafik kommer att sätta in extra fordon för att öka kapaciteten i kollektivtrafiken. Det kommer att finnas en extrabuss stand-by vid Saltholmen på morgonen och det kommer att köras extra spåvagnsturer som går från Godhemsgatan, via Ekedal och Stigbergstorget till Järntorget för att avlasta linje 11 när linje X utgår. Det kommer också finnas ytterligare bussar i beredskap som snabbt kan sättas in vid behov.

–  Vi bedömer det här som en bra lösning för att klara trafiken kommande vecka, men vi har också beredskap om rådande vagnsituationen skulle försämras ytterligare, säger Jarl Samuelsson. 

Under nästa vecka kommer Västtrafik placera ut informatörer vid Saltholmen, Wieselgrensplatsen, Vågmästareplatsen och Hjalmar Brantingplatsen för att hjälpa kunderna med information och alternativa resmöjligheter. Dessa finns på plats under morgnarna.  

Förändringarna i spårvagnstrafiken kommer att gälla tillsvidare under vardagar. Västtrafik kommer att följa trafiken noga och göra dagliga avstämningar med berörda parter för att snabbt kunna vidta eventuella åtgärder.

För mer information om förändringarna i spårvagnstrafiken, se Västtrafiks hemsida.

För mer information:
Västtrafiks presstjänst 0771-41 43 99

Varje dag reser 375 000 personer med Västtrafik. Det är för dem vi finns till. Vi vill göra det enkelt och bekvämt att resa med kollektivtrafiken och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling. Västtrafik ägs av Västra Götalandsregionen och har cirka 900 linjer som körs av företag som upphandlats i konkurrens.