Arbetsmiljöverket

Fortsatta inspektionen inom olycksdrabbad bransch

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2003 10:00 CEST

EU-kampanj mot fallolyckor

Sedan april i år har fem personer, varav två utländska medborgare, störtat till marken och omkommit i arbetsolyckor. Två inträffade under sommaren. Det är en således en dyster verklighet som ligger bakom den pågående EU-kampanjen mot fallolyckor inom byggbranschen, som de nationella arbetsmiljömyndigheterna tagit initiativ till.

Under två veckor, med början den 8 september, genomförs i en andra etapp drygt 500 inspektioner inom byggsektorn. Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer att undersöka hur byggherrar, projektörer och entreprenörer gör riskbedömningar och följer gällande säkerhetsbestämmelser för att åtgärda risker mot fall i arbetet.

Hälften av de inspekterade företagen fick krav på förbättringar i samband med inspektionerna i juni. De små företagen är överrepresenterade bland dem som slarvar mest. Alla allvarliga förseelser uppdagades inom företag med högst 20 anställda.

- Ett viktigt inslag i kampanjen är att öka kunskaperna om riskerna för fall, framhåller projektledaren Maud Granström, inspektör vid Arbetsmiljöverkets kontor i Luleå. Fallolyckorna står för en tredjedel av de anmälda arbetsolyckorna inom bygg- och anläggningsbranschen och förorsakar långa sjukskrivningar. Medvetenheten om riskerna måste höjas rejält och arbetsmiljöansvariga måste redan under planeringsstadiet undersöka och förebygga de risker som byggprojektet medför.

Resultatet av bygginspektionerna kommer att redovisas senare i höst – även på europeisk nivå.

Kontaktperson: Maud Granström, tel 0920 – 24 22 94; 070 – 374 24 81