Kulturrådet

Fortsatta möjligheter för utländska förlag och agenturer att besöka Bokmässan

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 15:04 CET

Kulturrådet har för fjärde året i rad tillsammans med Bok & Bibliotek beslutat att stödja utomnordiska förläggare och litterära agenter som vill besöka Bokmässan i Göteborg för första gången. De kan ansöka om rese- och/eller hotellkostnader för två till fyra dagars närvaro. Kulturrådet och Bok & Bibliotek samarbetar om årets bokmässa som äger rum den 27-30 september 2012.

Den gemensamma satsningen görs för att ytterligare öka kunskapen om svensk litteratur i den internationella förlagsbranschen och stärka svenska författares möjligheter att genom översättningar nå en utländsk läsekrets. I år prioriteras särskilt representanter från barn- och ungdomsförlag.

– Det känns extra roligt med detta stöd i år, när vi utöver den svenska författarkåren dessutom gästas av våra nordiska grannländers författare, förlag och agenter eftersom temat för årets mässa är nordisk litteratur, säger Maria Källsson, mässansvarig Bok & Bibliotek.

– Kulturrådet arbetar för att ge barn och unga läsupplevelser, både i Sverige och internationellt, säger Susanne Bergström Larsson, handläggare Kulturrådet. Nästa år är Sverige fokusland vid barnboksmässan i Bologna, så det är ett extra bra tillfälle att redan nu bjuda in världen till en försmak av Sveriges och övriga Nordens fantastiska barnlitteratur.

Ansökningshandlingar finns på Bokmässans och Kulturrådets webbplatser:
www.bokmassan.se
och www.kulturradet.se/en/In-English/

Sista ansökningsdag är 1 maj och besked lämnas i början av juni.

Bokmässan äger rum den 27-30 september på Svenska Mässan i Göteborg. För vidare information, www.bokmassan.se

Ytterligare information
Susanne Bergström Larsson, handläggare
Telefon: 08-519 264 83
E-post: susanne.bergstrom.larsson@kulturradet.se

Maria Källson, Bok & Bibliotek  
Telefon: 070-161 67 23
E-post: maka@bokmassan.se