Stockholms stad

Fortsatta orättvisor för äldre och barnfamiljer

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2005 15:23 CEST

Kristdemokraterna, pressansvarig Patric Rylander, Telefon: 070-4729915, epost patric.rylander@kristdemokraterna.se

FORTSATTA ORÄTTVISOR FÖR ÄLDRE OCH BARNFAMILJER

– Stadshusmajoritetens budget är en tydlig valbudget med vackra ord och löften om satsningar. Men fortfarande får inte äldre något verkligt inflytande över sin situation, och barnfamiljerna får räkna med att Göran Persson och Annika Billström fortsätter att styra valet av barnomsorg.

Det säger kristdemokraternas gruppledare Ewa Samuelsson i en kommentar till den budget som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet presenterade på måndagen.


– Det är dags att sluta motarbeta familjedaghemmen och i stället öppna upp för alternativ och flexibilitet. Kristdemokraterna vill ha mångfald och valfrihet inom barnomsorgen. Framför allt måste det vara möjligt att kombinera förskola med mer tid för barnen. Den som vill förlänga föräldraledigheten några månader ska också kunna göra det. Barnomsorgen i Stockholm behöver mer pengar, men framför allt ett nytänkande. Faktum är att vissa stadsdelar har överskott i barnomsorgsbudgeten. Samtidigt är barngrupperna för stora och valfriheten minimal.

– Det är inte särskilt överraskande att majoriteten nu säger sig klara minskningen av barngrupperna fram till valet. Socialdemokraterna har gång på gång visat exempel på kreativ bokföring. Tricksande med siffror och statistik kan bevisa det mesta. Fråga stadens föräldrar i stället om hur det ser ut på barnens dagis. Det är den verkligheten som räknas, inte den som framgår av högstämda budgettexter. Sanningen så här långt är att minskningen är liten och att barngrupperna på sina håll till och med har ökat.

Även inom äldreomsorgen saknar kristdemokraterna nytänkande.

– Många äldre vill ha servicehusboende. Det finns tomma platser som kostar stora pengar, men de nekas ändå. Förra året fick 350 personer nej till plats på servicehus. Det är oacceptabelt. Även den som är gammal måste ha möjlighet att välja och få den omsorg som passar bäst.

– Kristdemokraterna kommer i årets budget att kräva en värdighetsgaranti som på ett konkret och tydligt ger besked om vad man kan förvänta sig av äldreomsorgen i Stockholm. En värdighetsgaranti kan innehålla utfästelser från kommunen om måltidsmiljön, kvaliteten på maten, tillgång till kulturella aktiviteter, möjligheter att komma ut i andra miljöer än det egna rummet och att ingen ska behöva avsluta sitt liv i ensamhet.