Landstinget Gävleborg

Fortsatta problem med ekonomin

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2005 11:52 CEST

Delårsrapporten visar på fortsatta ekonomiska problem, främst för länets två akutsjukhus i Gävle och Hudiksvall. Prognosen för året pekar på -66,4 miljoner kronor. Det är cirka 105 miljoner kronor sämre än budget.

Resultatet för perioden januari – augusti är 38,1 mnkr vilket är 73,4 mnkr bättre än motsvarande period föregående år och 11,8 mnkr sämre än budgeterat resultat för perioden. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 2,6 %.
- Det är främst Gävle och Hudiksvall om drar ner resultatet, säger ekonomidirektör Lars Gustafsson.
- Kostnadsökningen är bland de lägsta i landet, men ändå inte tillräckligt. En procents ökning hade varit godkänt.

Det prognostiserade resultatet för 2005 är -66,4 mnkr att jämföras mot budgeterat resultat på 39 mnkr. Verksamhetens nettokostnader beräknas öka med 145,2 mnkr eller 2,7 % jämfört med föregående år. Skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning beräknas bli 32,9 mnkr lägre än budget. Finansnettot beräknas bli 1,6 mnkr högre än budget.

Mer information
Lars Gustafsson, ekonomidirektör, 070-655 57 20

Se även
Delårsrapport januari - augusti
http://www.lg.se/upload/Delårsrapport%20jan-aug%202005.doc

RESULTATSAMMANSTÄLLNING, miljoner kronor
på: http://www.lg.se/templates/Page.asp?id=9418


Johan Adolfsson, pressansvarig, 026-15 57 37, 0703-15 57 37