Utrikesdepartementet

Fortsatta satsningar på främjande 2004

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:43 CEST

- Främjandet av såväl svensk export som investeringar till Sverige kommer vara en högt prioriterad fråga för regeringen året som kommer, konstaterar näringsminister Leif Pagrotsky i samband med presentationen av regeringens budgetproposition för 2004.

- Vi ska se till att fördelarna med den ökade internationaliseringen kommer allt fler företag till godo, inte minst genom en fortsatt kamp på alla plan mot onödigt krångel i handeln, säger Leif Pagrotsky.

I budgetpropositionen föreslås fortsatta långsiktiga, strategiska och offensiva satsningar inom handels- och investeringsfrämjandet för 2004. Prioriteringarna kommer att genomföras i enlighet med programmet ”Aktiva, Attraktiva Sverige” som lanserades hösten 2002.

Regeringen prioriterar en ökad aktivitet gentemot strategiska marknader. Det gäller både etablerade och nya intressanta och snabbväxande marknader som till exempel Indien, Kina, Brasilien och Ryssland. Näringslivsutveckling och handel i Östersjöregionen stimuleras.

Regeringen avsätter även medel för export- och investeringsfrämjande satsningar inom högteknologiska branscher och nya områden där Sverige och svenska företag har särskild kompetens och särskilda förutsättningar att konkurrera, som till exempel IT-, bioteknik- och livsmedelsområdet.

Svante Hådell
Internationell pressekretare
08-405 5714
070-660 3101

Kerstin Nordlund-Malmegård
Departementsråd
08-405 3224