Utbildningsdepartementet

Fortsatta satsningar på högskola och forskning

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:10 CEST


I vårpropositionen finns fortsatta satsningar på den högre utbildningen.

- Vårbudgeten innebär en rejäl satsning på akademiker med invandrarbakgrund, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Nu börjar också vår stora satsning på stärkt kvalitet och fler högskoleplatser få effekt. Det kommer studenterna att märka.

Av regeringens utbyggnadsprogram kommer 12 500 fullt ut finansierade högskoleplatser att inrättas under 2006. Dessutom tillförs högskolor och universitet 133 miljoner kronor i år för att förstärka kvaliteten. Bland satsningarna i vårbudgeten kan nämnas följande förslag:
- Satsningen på forskning och utveckling i små och medelstora företag under 2006 har blivit mycket framgångsrik. Nu satsas 100 miljoner kronor också under 2007.
- Kompletterande utbildning för lärare med utländsk examen. Satsning består av en ettårig utbildning som kommer att omfatta 300 studenter. Den kommer att bedrivas under 2007 och 2008.
- Den högre praktiska förvaltningsutbildningen för utländska akademiker förlängs ytterligare ett år.
- Ett pilotprojekt startas för jurister med utländsk examen. Det avser en tvåårig påbyggnadsutbildning för 30 studenter.
- För att förkorta handläggningstiderna för validering av utländska gymnasiebetyg föreslår regeringen en anslagsökning på en miljon kronor till Verket för högskoleservice (VHS).
- Regeringen tillför resurser för att starta ett nytt holdingbolag knutet till Växjö universitet, Högskolan i Kalmar och Blekinge tekniska högskola.
- Satsningen på isocyanatforskning vid Stockholms universitet fördubblas, en resursförstärkning på 3,35 miljoner kronor.


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 Ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6572/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs mer om Budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459/a/14020)