Näringsdepartementet

Fortsatta satsningar på kvinnors företagande

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:06 CET

Regeringen har gett Almi Företagspartner AB (ALMI) i uppdrag att samordna och genomföra insatser för 30 miljoner kronor per år inom ramen för programmet för att främja kvinnors företagande. Programmet för kvinnors företagande omfattar totalt 100 miljoner kronor per år under perioden 2011-2014.

- Sverige behöver fler och växande företag. Jag är övertygad om att kvinnor har lika många goda företagsidéer som män, och Sverige behöver tillvarata kapaciteten i hela befolkningen, säger näringsminister Maud Olofsson. 

Insatserna ska bidra till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler av de företag som drivs av kvinnor växer. Programmet ska även bidra till att fler kvinnor kan tänka sig att starta företag, väljer att driva företag på heltid och anställer. Insatserna ska höja kunskapen och kompetensen om kvinnors företagande hos allmänhet, i näringslivet och hos offentliga aktörer, samt synliggöra företagande kvinnor. Särskild ansträngning ska göras för att nå kvinnor inom de gröna näringarna, tjänste- och servicesektorn, kreativa och kulturella näringar, vård och omsorg samt utbildning. 

Insatserna består av fem områden:

- Mentorskapsprogram för såväl befintliga som blivande företagande kvinnor 
- Styrelsekraft med utbildningsinsatser för att öka andelen kvinnor på chefspositioner och i styrelser 
- Innovationsfinansiering med resurser för förstudiemedel, experthjälp och lån för kommersialisering riktade till kvinnors innovationer
- Ägarskiftesinsatser med insatser för att uppmärksamma fler kvinnor på möjligheten att överta befintliga företag.
- Rådgivning i samband med mikrofinasiering till kvinnor med utländsk bakgrund

Kontakt
Johanna Martin
Pressekreterare
070 206 75 62