Fortum Sverige AB

Fortsatta störningar i elleveranserna i Gävleborgs län

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 08:34 CET

Gävleborgs län har under dagen drabbats hårt av snöoväder och hårda vindar, med många strömlösa kunder som följd. Snön avtar men de hårda vindarna fortsätter. Trots att felavhjälpningen löper på bra ser vi tyvärr att vi kommer att ha ett stort antal kunder strömlösa under natten.

Enligt SMHI:s senaste prognos kommer lågtrycket att dra sig söderut och mängden snö minska, men övergå till blötsnö. Vindarna kommer att vara oförändrade under natten för att sedan dra sig söderut under morgondagen.

Värmland, Dalarna, Skaraborg
Inför kvällen och natten har vi i Värmland och Dalarna återgått till normal bemanning, men med dubbel beredskap som kan rycka ut och göra omkopplingar i elnätet om så behövs. Vi har nu också dubbel beredskap i Skaraborg, eftersom vi ser att lågtrycket med blötsnö förflyttar sig dit under natten.

Vi ser en förhöjd risk för strömavbrott i södra Värmland och Skaraborg och rekommenderar våra kunder i dessa områden att förbereda sig genom att tappa upp reserver med vatten samt kontrollera batterier för radio och ficklampa. I norra Värmland och Dalarna räknar vi med att merparten av kunderna får strömmen tillbaka under kvällen.

Gävleborg
I Gävleborg, som är det område som är värst drabbat av Fortums nätområden, fortsätter vi att jobba med felavhjälpningen fram till kl 22-23 ikväll. Av säkerhetsskäl tar därefter montörer och röjare nattvila, för att återuppta sitt arbete kl 07.00 imorgon bitti. Tyvärr kommer ett större antal kunder att vara fortsatt strömlösa under natten. Under natten fortsätter dock arbetet med omkopplingar i elnätet för att få strömmen tillbaka till de kunder som inte är direkt berörda av ett fel på en ledning.

Inför morgondagen har vi all egen personal insatt i felavhjälpningen. Vi har också dirigerat extra personal upp till Gävleborgs län. Tre helikoptrar står beredda att lyfta om vädret tillåter. De kommer då att inspektera elnätet för att snabbt ta reda på var vi har träd liggande på ledningarna och nedrivna ledningat. Till detta har vi bandvagnar att ta till där framkomligheten är svår.

Ledningar som hänger ned eller ligger på marken ska betraktas som spänningsförande och får absolut inte vidröras. Vi är tacksamma om sådana iakttagelser eller information om träd på ledningar meddelas till vår felanmälan, tfn 020-44 11 00.

Antalet strömlösa kl 19.15: Gävleborg 8 901, Värmland 713

Fortum kommer att sända ut en kortare statusrapport direkt till lokal media i drabbade områden (s k OJJE-meddelande) ca kl 22.00 samt kl 06.00 imorgon bitti. Vi planerar sedan att sända ut en längre lägesrapport ca kl 09.00 imorgon. För aktuellt driftläge hänvisar vi också till vår driftwebb http://edw.fortum.se.

För mer pressinformation kontakta:
Lotta Larson, Kommunikationsdirektör Fortum Distribution, tel: 070-344 58 01
Carola Hjerthén, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-641 55 27
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat i Sverige, tel: 070-344 57 35

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.