Sveriges Riksbank

Fortsatta utflöden via portföljinvesteringar

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 09:42 CET

Fortsatta utflöden via portföljinvesteringar
Portföljinvesteringar med utlandet genererade nettoutflöden på 26,1 miljarder kronor under november och december. Handeln med räntebärande värdepapper resulterade i ett kapitalutflöde på 38,8 miljarder kronor medan aktiehandeln gav inflöden på 12,8 miljarder kronor.

Utländska investerare placerade under perioden 62 miljarder kronor netto i valutadenominerade värdepapper emitterade av banker och bostadsinstitut. Samtidigt nettosålde de statspapper denominerade i svenska kronor för 63 miljarder kronor. Statsskuldväxlar nettosåldes under november och statsobligationer under december.

Handeln med svenska aktier och fondandelar gav ett kapitalinflöde på 3,4 miljarder kronor. Köpintresset var störst för Ericsson och Nordea vilka nettoköptes för 5,1 respektive 4,3 miljarder kronor.

Svenska placerares köpintresse för utländska värdepapper var blandat under årets två sista månader. Utländska aktier nettosåldes för drygt 9 miljarder kronor, samtidigt fortsatte nettoköpen av räntebärande värdepapper vilket genererade ett kapitalutflöde på knappt 30 miljarder kronor.

Nettot av gränsöverskridande portföljinvesteringar för helåret 2006 gav upphov till kapitalutflöden på knappt 344 miljarder kronor. Till detta har bidragit att utländska investerare sålt svenska räntebärande värdepapper för 95 miljarder kronor. Samtidigt har svenska investerare visat stort intresse för såväl utländska aktier som räntebärande värdepapper, med nettoköp på sammanlagt 250 miljarder kronor. Härav nettoköptes utländska aktier för 145 miljarder. Det är värt att notera att detta belopp påverkas av ett antal större

Camilla Hagman Falkler 08-787 02 56, camilla.hagman-falkler@riksbank.se
Gunnar Blomberg 08-787 01 46, gunnar.blomberg@riksbank.se