Fortum Sverige AB

Fortum Abp - Delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:00 CEST

Fortsatt god utveckling i Fortum
- Bra operativt resultat och kassaflöde under tredje kvartalet


Sammanfattning av perioden januari - september
Resultat före skatt från ordinarie verksamheter 801 (674) miljoner euro, upp med 19 %
Jämförbart rörelseresultat* 874 (799) miljoner euro, upp med 9 %
Resultat per aktie från ordinarie verksamheter 0,65 (0,58) euro, upp med 12 %
Starkt kassaflöde från rörelsen i ordinarie verksamheter på 331 (233) miljoner euro under det tredje kvartalet, nettoskulden minskade till 3 333 miljoner euro.
Starkt tredje kvartal med tydligt bättre rörelseresultat och resultat per aktie
Esbo den 20 oktober 2005
Fortum Abp
Styrelsen


Siffrorna har inte reviderats.

Fortums ekonomiska redovisning:
- Bokslutsinformation för januari-december den 3 februari 2006

Delårsrapport januari - september 2005
http://hugin.info/3072/R/1016890/159158.pdf

Ytterligare information:
Mikael Lilius, verkställande direktör, tfn +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, CFO, tfn +358 10 452 4519