Fortum Sverige AB

Fortum Abp: Delårsrapport januari–mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 08:55 CEST

En bra inledning på året

Sammanfattning av perioden januari–mars (ordinarie verksamheter)

• Resultat före skatt 492 miljoner euro (+27 %)
• Resultat per aktie 0,39 euro (+39 %)
• Jämförbart rörelseresultat 486 (393) miljoner euro
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var starkt, 303 (62) miljoner euro

Esbo den 24 april 2006
Fortum Abp
Styrelsen

Ytterligare information:
Mikael Lilius, verkställande direktör, tel. +358 10 452 9100
Juha Laaksonen, finansdirektör, tel. +358 10 452 4519


Siffrorna har inte reviderats.

Publicerade resultat 2006:
Delårsrapport januari–juni publiceras 19 juli 2006
Delårsrapport januari–september publiceras 19 oktober 2006

Distribution:
Helsingforsbörsen
Centrala medier
www.fortum.com

Ytterligare information om bokslutet finns på Fortums hemsida på
www.fortum.se/investerare www.fortum.com/investors