Fortum Sverige AB

Fortum anordnar utställning om Hammarbymodellen och vägen till ett hållbart samhälle

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 11:34 CEST

Den 1 oktober startar Fortums utställning om Hammarbymodellen, "Från toalett till omelett", i miljöinformationscentret GlashusEtt i Hammarby Sjöstad. Utställningen visar på ett enkelt och humoristiskt sätt boende och besökare Hammarbymodellens olika delar, med tonvikt på biogasen, "kretsloppets hjärta".

Biogasen "produceras" av de boende själva. Den används till gasspisar men också som bränsle i små värmepannor och bränsleceller i Hammarby Sjöstad. Det går också utmärkt att köra bil, buss och båt på biogas. Biogasen har samma egenskaper och användningsområden som fossil naturgas, men med den avgörande skillnaden att biogasen är ett förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten.

Utställningen pågår under tiden 1-24 oktober i GlashusEtt, Lugnets Allé 39 i Hammarby Sjöstad.

Hammarby Sjöstad byggs med högre miljömål än för något liknande projekt. Stockholms politiker ställer långsiktiga - och stränga - miljökrav på det som en gång var ett gammalt slitet hamn- och industriområde. Här är några av miljökraven som ställs:

Halverad vattenförbrukning och energianvändning, 95 % av näringsämnena i avloppsvattnet ska återföras till jordbruket och avloppsvattnets innehåll av miljöskadliga ämnen ska minska med 50 %, kraftigt minskade avfallsmängder och material till deponering, återvinningen av avfall ska öka, liksom användningen av förnybar energi. Kretsloppen ska slutas på lokal nivå så långt det är möjligt.

För att möta dessa stränga krav har Stockholm Vatten, Renhållningsförvaltningen och Fortum tillsammans tagit fram Hammarbymodellen - en internationellt uppmärksammad modell för ekologisk energiförsörjning av Hammarby Sjöstad. Hammarbymodellen omfattar försörjningen med vatten och avlopp, sophanteringen samt el, biogas, kyla och värme. Tack vare Hammarbymodellens starka miljöorientering kommer den att bli en viktig referens för utvecklingen av tekniska lösningar för storstäder i allmänhet.

Välkommen att kontakta någon av nedanstående personer vid frågor om utsällningen eller för en personlig visning. Kristin Eckhoff Ekbom, Fortum Markets AB, tfn.08- 671 7073 Jan Norberg, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tfn 08-671 84 86 Anders Lindén, Fortum Teknik & Miljö AB, tfn 08-450 38 02

För övrig information, kontakta:
Thea Sterner, Kommunikationschef AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, tfn 08-671 76 49.

AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad tillgodoser sina kunders behov av leveranssäker, miljöriktig och ekonomiskt konkurrenskraftig fjärrvärme och fjärrkyla. Därtill driver företaget Sveriges största stadsgasrörelse. Fjärrvärmen är energieffektiv och robust, den kan utnyttja en mängd olika bränslen och den erbjuder reducerade utsläpp av skadliga ämnen. Fjärrkylan innebär komfort i kommersiella byggnader och minskade utsläpp av ämnen som skadar atmosfären. Merparten av verksamheterna bedrivs i Stockholm, men företaget har fjärrvärmeverksamhet på många orter i landet - ofta i partnerskap med industrier och kommuner.