Fortum Sverige AB

Fortum betalar ut avbrottsersättning till drabbade kunder

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:19 CET

För kunder som drabbats av ett sammanhängande strömavbrott som varat i tolv timmar eller längre kommer Fortum att betala ut avbrottsersättning. Avbrottstiden räknas från det att vi fått kännedom om avbrottet.

Ersättningen betalas ut till berörda kunder så snart efter avbrottet det är möjligt i samband med fakturering. Ytterligare information kring avbrottsersättning finns i Fortums villkor för avbrottsersättning som bifogas detta pressmeddelande.

Felavhjälpning
Arbetet med felavhjälpning fortsätter med oförminskad styrka och morgonens prognos att alla avbrott till följd av de senaste dagarnas hårda väder ska vara åtgärdade under dagen gäller fortfarande.

Kl. 11.30 var följande antal kunder strömlösa.
Dalarna 0
Gävleborg 406
Halland 3
Värmland 120
Örebro 3
Västra Götaland 0

För pressinformation kontakta:
Mikael Lindberg, Kommunikatör Fortum Distribution i Sverige, tel: 070-344 59 32
Alexandra Hempel, Kommunikatör Fortum Power and Heat Sverige, tel: 070-344 57 35

Ytterligare kundfrågor kontakta:
Kundtjänst 020-46 00 00

Om Fortum
Fortum är ett ledande energibolag i Norden och i andra delar av Östersjöregionen. Fortum producerar, distribuerar och säljer el och värme, driver och underhåller kraftverk och andra industrianläggningar samt erbjuder energirelaterade tjänster. Fortum är noterat på Helsingforsbörsen. Medelantalet anställda är cirka
9 000.