Fortum Sverige AB

Fortum bygger en unik fiskväg i Eldbäcken

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 10:50 CET

Fortum har med medel ur Fortums Nordiska miljöfond startat ett projekt för att anlägga en unik fiskväg i Eldforsen, en så kallad biokanal. Den ska gynna såväl fisk som kräldjur och växter att etablera sig. Syftet är att studera djur- och växtlivet kring bäcken.

Biokanalen har utformats så att den omfattar olika miljöer, tänkta att attrahera olika arter - djupa partier med långsam vattenhastighet, gölar med mer stillastående vatten samt partier som ibland svämmas över.

-Biokanalen i Eldbäcken är unik i Sverige och kommer att under flera år sysselsätta forskare från olika universitet, bland annat Karlstads, Umeås och Uppsalas. I projektet ingår att anlägga själva kanalen, utformning av lämpliga livsmiljöer samt forskningsstudier kring etableringen av djur och växter i området, berättar Birgitta Adell, miljösamordnare Fortum.

Projektet beräknas pågå till och med 2012 och finansieras av Fortums Nordiska miljöfond. Fonden får sina pengar genom avsättningar från Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Fortums Nordiska miljöfond har tidigare bland annat bidragit till åtgärder för att rädda den unika Gullspånglaxen, anläggandet av en ny fiskväg vid Lundströmmens kraftverk samt forskning kring den hotade flodpärlmusslan.

För mer information
Birgitta Adell, miljösamordnare Fortum, tel 070 329 72 77
Olle Calles, Forskningsansvarig, Karlstads universitet 0701-771 144
Agneta Molinder, Presschef, Fortum Sverige, mobil: 0703 445 332
Fortums Nordiska Miljöfond — www.fortum.se/naturen

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.