Fortum Sverige AB

Fortum emitterar obligationer för SEK 6,2 miljarder

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 16:31 CEST

Fortum Abp har emitterat två 5-åriga obligationslån under sitt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Det totala beloppet på SEK 6,2 miljarder fördelades enligt följande:

  • 5-årig obligation på SEK 3,1 miljarder med rörlig ränta, förfallodag 14 september 2015
  • 5-årig obligation på SEK 3,1 miljarder med fast kupong på 3,125%, förfallodag 14 september 2015

Emissionen placerades hos ca. 50 investerare. Obligationerna kommer att noteras på Luxemburgbörsen. Medlen kommer att användas för löpande finansiering av verksamheten.

Danske Bank, Handelsbanken Capital Markets and Skandinaviska Enskilda Banken var "Joint Lead Managers" för emissionen.

Fortum Corporation

Corporate Communications

För ytterligare information, kontakta

Jan Seveborg, Finanschef, tel. +358 1045 29164

Monica Ljungström, Finansavdelningen, tel. +46 8 671 7351

 

 

Om Fortum: Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden. Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: www.fortum.se

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka 11 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.