Fortum Sverige AB

Fortum energikartlägger idrottshallar i Göteborg –besparningsmöjligheter både i pengar och för klimatet!

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 16:30 CET

Fortum har inom ramen för sitt samarbete med Svensk Friidrott genomfört energikartläggningar av ett flertal idrottshallar, det är Got Event Scandinavium, Friidrottens Hus och Falu Tennis och Idrottscenter samt tidigare Våxnäshallen i Karlstad. Samtliga kartläggningar visar på att det genom enkla medel finns stora besparingar att göra.

- Fortum har en lång erfarenhet av att energieffektivisera byggnader. Idrottsanläggningar är stora ytor som både ska värmas och lysas upp. Många gånger har man inte lagt ned så mycket energi på just den energibesparande delen. Men det finns undantag som Scandinavium, säger Ann Lindell Saeby Kommunikationsdirektör Fortum Sverige.


Friidrotten Hus
i Göteborg värms idag upp med naturgas vilket är en bra energikälla. Anläggningen är nyrenoverad och har nya energitekniska installationer med hög verkningsgrad. Med minimala insatser kan ändå Friidrottens Hus spara på värme motsvarande 14% vilket också minskar CO2 utsläppen med 10%. Genom att minska temperaturen med 2° C samt optimera driftstiden på ventilationen kan den totala energibesparningen bli upp till 30 000 kronor per år.

Got Event Scandinavium
har visat sig vara bäst i klassen. Scandinavium värms upp med miljövänlig fjärrvärme och Got Event arbetar kontinuerligt med energiförbättrande åtgärder. Två förslag på att bli ännu bättre är att installera styrning på ventilationen vilket kan ge en uppskattad energibesparning på 6 – 10% för ventilationen. En annan åtgärd är att se över möjligheten att använda s k frikylfunktion under höst och vår. Frikylfunktionen i detta fall innebär att vid låg utomhustemperatur lagras kyla i ackumulatortankar via kondensorfläktar, vilket medför att kylmaskinernas kompressorer inte behöver producera lika stor mängd kyla och elförbrukningen minskar. Genom detta skulle man, rent teoretiskt, kunna minska energianvändningen för komfortkyla under perioden med cirka 25%.

- Det som är roligt att läsa av rapporterna är att både Friidrottens Hus och Scandinavium har bra miljövänliga värmesystem som biogas och fjärrvärme. I Friidrottens Hus kan man minska koldioxidutsläppen med 10% bara genom att sänka temperaturen inomhus med 2° C. Genom ändrade inställningar i befintlig styr- och reglerutrustning på ventilationen kan man få besparningar upp till 30 000 kronor per år, säger Mustafa Mohamed.

Vid energibesiktningarna har medlemmar i Team Fortum deltagit. De har utbildats till klimatambassadörer och har fått energibesiktning i sina hem och på arenor i sina hemtrakter. I rollen som klimatambassadör ingår att sprida kunskap om energieffektivisering, samt om hur man på ett enkelt sätt kan minska sin miljöpåverkan. Nu när fyra kartläggningar av friidrottshallar är genomförda kommer Team Fortum hjälpa till att sprida information om hur man enkelt kan hjälpas åt att sänka energianvändningen. Och därmed kan idrottshallarna också få pengar över till annat samtidigt som man gör en insats för miljön.

Fortum hjälper företag och offentlig sektor att minska sin energianvändning och klimatpåverkan. En energikartläggning sammanställer en överskådlig bild av anläggningens olika energisystem, fastställer den nuvarande energiprestandan samt ger förslag till eventuella energibesparingsåtgärder.

För privatkunderna finns Energihjälpen som ger möjlighet att gå från ord till handling för att på  ett smart sätt använda energin. Läs mer på fortum.se/energihjalpen

För mer information, kontakta

Agneta Molinder, presschef, Fortum Sverige, mobil - 0703 445 332

Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling - nu och i framtiden.

Under 2008 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,6 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 2,0 miljarder euro. Koncernen har cirka 13 500 anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki.