Fortum Sverige AB

Fortum erbjuder nu solcellspaket till privatpersoner i Värmland

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 14:25 CET

Nu lanserar Fortum sitt solcellspaket till privatpersoner i Värmland. Solcellspaketen, som började säljas i Stockholmsregionen våren 2012,  säljs som en färdig lösning vilket innebär att allt ingår som behövs för att producera solel. Solpaneler, hårdvara, mjukvara, leverans och installation. Fortum erbjuder även att köpa den el som eventuellt inte förbrukas och därmed kan skickas tillbaka på elnätet. Det överskottet säljs via tjänsten Fortum Egen El som lanserades i april 2012.

- Det är en logisk fortsättning på en lång rad insatser på miljövänliga och förnyelsebara energilösningar som vi gör. Vi är redan ledande på vattenkraft och biobränslen, vi bygger världens största vågkraftspark på västkusten, vi har öppnat fjärrvärmenäten och vi köper överskottsel från kunder som producerar egen el med små vind-, vatten- och solkraftverk, säger Marie Fossum, chef för nya affärer på Fortum.

Fortum har intagit en offensiv roll i den pågående omställningen mot visionen om en solekonomi – det vill säga en energihushållning där all energi direkt eller indirekt ska vara baserad på solen. Det kan handla om direkt solel och solvärme, men också indirekt solkraft från vatten-, våg- och vindkraft eller från biobränslen. Att nylansera solcellspaketet och fortsätta uppmuntra mikroproduktion är viktiga beståndsdelar i detta arbete.

Läs mer på fortum.se/sol

För mer information, kontakta gärna Marie Fossum, chef för nya affärer på Fortum, tfn 070-216 06 77,
Christina Almgren, presschef Fortum Sverige, tfn 072-515 78 06

Om Fortum: Fortums syfte är att skapa energi som gör livet bättre idag och för kommande generationer. Vi erbjuder hållbara lösningar som tillgodoser behoven av låga utsläpp, effektiv resursanvändning och en trygg energiförsörjning samtidigt som vi levererar ett förstklassigt resultat till våra aktieägare. Vår verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, samt experttjänster inom dessa områden.

Fortums verksamhet är fokuserad på Norden, Ryssland, Polen och Östersjöområdet. I framtiden ser vi även att integrationen i Europa och de snabbt växande marknaderna i Asien ger ytterligare möjligheter för tillväxt. Under 2012 uppgick Fortums omsättning till 6,2 miljarder euro och rörelseresultatet var 1,7 miljarder euro. Vi sysselsätter cirka 10 400 personer. Fortums aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsingfors. 

Ytterligare information: www.fortum.com